Afgørelse Medlemsservice

Stress er ikke i sig selv et handicap

Stress og sygdom forårsaget af stress er ikke i sig selv et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det har Ligebehandlingsnævnet afgjort

Stress kan give sig udslag i både fysiske og psykiske symptomer, og stress kan føre til sygdom. Men sygdom er ikke omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling. Det har Ligebehandlingsnævnet bekræftet i en afgørelse om en servicemedarbejder, der blev opsagt af en offentlig arbejdsgiver.

Servicemedarbejderen blev syg på grund af stress i februar 2011. Hun kom tilbage på arbejde i maj 2011, men blev syg igen i juli 2011. Kort efter sygemeldingen i juli 2011 besluttede arbejdsgiveren at opsige hende på grund af hendes omfattende sygefravær, der i perioden fra januar 2010 til juli 2011 udgjorde 107 sygedage.

Servicemedarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet over opsigelsen. Hun mente, at hendes stresssygdom havde udviklet sig til et psykisk handicap.

Arbejdsgiveren afviste, at servicemedarbejderen havde et handicap, og holdt fast i, at sygdom ikke er omfattet af forskelsbehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet slog fast, at servicemedarbejderen blev opsagt på grund af sygefravær, der skyldtes stress. Nævnet lagde til grund, at stress må betragtes som symptomer på en belastning og kan give sig udslag i både fysiske og psykiske symptomer. På den baggrund fandt nævnet ikke, at servicemedarbejderen havde dokumenteret en funktionsnedsættelse af en sådan varighed og omfang, at det kunne betragtes som et handicap efter forskelsbehandlingsloven. Da sygdom i sig selv ikke er beskyttet af forskelsbehandlingsloven, havde arbejdsgiveren ikke overtrådt loven ved at opsige servicemedarbejderen på grund af omfattende sygefravær.

Ligebehandlingsnævnet udtalte, at stress er symptomer på en belastning, som kan føre til sygdom. Sygdom i sig selv er imidlertid ikke et handicap. Afgørelsen bygger herefter på en konkret vurdering af, om der er dokumenteret en funktionsnedsættelse af en sådan varighed og omfang, at det kan betragtes som et handicap. Ligebehandlingsnævnet har dermed ikke udelukket, at sygdom, der fører til langvarig funktionsnedsættelse af et større omfang, kan være omfattet af handicap beskyttelsen.

Udgivet d. 7.2.2013