Nyhed

Stort set uændret sygefravær i finanssektoren

Det gennemsnitlige sygefravær blandt medarbejderne i finanssektoren har stort set ikke ændret sig fra 2013 til 2014. Det viser FA Fraværsstatistik 2014, som netop er offentliggjort i seneste nummer af FA•FOKUS.

Det nyeste nummer af FA•FOKUS indeholder FA Fraværsstatistik 2014. Den viser, at sygefraværet blandt medarbejderne i finanssektoren med en ganske lille stigning fra 2,79 pct. af den mulige arbejdstid i 2013 til 2,80 pct. i 2014 er nærmest uændret. Målt i dage svarer det til, at medarbejderne gennemsnitligt var syge 6,09 dage i 2014 mod 6,08 i 2013. Efter fire år med faldende sygefravær er udviklingen dermed stagneret.

Bag gennemsnitstallet for sygefraværet gemmer der sig flere mønstre kendt fra både tidligere år og andre brancher.

Mænd har lavest sygefravær

Et af de velkendte mønstre er, at mænd har lavere sygefravær end kvinder. Hvor de mandlige medarbejdere gennemsnitligt var syge 4,18 dage i løbet af 2014, var de kvindelige medarbejdere gennemsnitligt syge 8,16 dage. I forhold til 2013 er mændenes sygefravær faldet en smule og kvindernes er steget lidt. Forskellen i sygefravær kønnene imellem gælder både i virksomheder omfattet af overenskomsten på penge- og realkreditområdet og af forsikringsoverenskomsten.

Arbejdspladser i hovedstadsområdet oplever mest sygefravær

Det er også en tilbagevendende tendens, at sygefraværet er højere på arbejdspladser i Østdanmark end i Vestdanmark. Således var det i 2014 finansielle arbejdspladser i Region Hovedstaden, der havde det højeste sygefravær og finansielle arbejdspladser i Region Nordjylland, der havde det laveste sygefravær.

Sygefraværet falder, når jobbets kompleksitetsniveau stiger

Opdelt på jobfunktionshovedgrupper viser statistikken, at sygefraværet falder, når jobbets kompleksitetsniveau stiger. Således var det igen i 2014 medarbejdere med  ledelsesarbejde, der havde det laveste sygefravær. Det resultat skal dog ses i sammenhæng med, hvilke muligheder for fleksibilitet og hjemmearbejde der er i forskellige jobfunktioner.

Andre fraværstyper, der giver anledning til tabt arbejdsindsats

'Egen sygdom' er ifølge FA Fraværsstatistik 2014 den største enkeltstående fraværsårsag, men statistikken belyser også andre typer af fravær. Den næststørste fraværsårsag er blandt kvinder orlov i forbindelse med graviditet og barsel, mens det blandt mænd er afholdelse af omsorgsdage. Sidstnævnte er dog blevet lidt vanskelig at tolke på som fraværsårsag efter indførelse af timebanken.

Også fravær i forbindelse med børns sygdom, arbejdsulykker, plejeorlov, kursus og skole samt 'andet fravær' fremgår af statistikken.

Udgivet d. 25.6.2015

Nøgleord