Afgørelse Medlemsservice

Snyd med arbejdstid m.v. var bortvisningsgrund

FA-medlem fik i denne uge medhold i en sag om bortvisning af en medarbejder, som havde registreret for mange arbejdstimer og oplyst forkerte lægetider til sin leder. Det var bortvisningsgrund

Baggrund

Medarbejderen var ansat i et forsikringsselskab og havde pligt til at registrere sine arbejdstimer og eventuelt fravær. Under en ferierejse blev hun syg og fik af en leder lov til at arbejde hjemme om tirsdagen, hvor hun ellers skulle være mødt efter ferien. Medarbejderen registrerede 8 timers arbejde for denne dag, selvom hun kun var logget på systemet i 5 timer og 20 minutter. Det var en forudsætning, at hun var logget på for at kunne arbejde.

Dagen efter, onsdag, var hendes normale hjemmearbejdsdag, og lederen accepterede, at hun arbejdede hjemme. Hun registrerede 5 timers arbejde, selvom hun kun var logget på systemet i knap 3 timer.

Medarbejderen blev bortvist for at have registreret arbejdstid urigtigt og i strid med virksomhedens regelsæt.

Medarbejderen havde også oplyst urigtigt til sine ledere om nogle lægetider - hvilket dog først blev klart for selskabet, da medarbejderen to måneder efter bortvisningen og i forbindelse med voldgiftssagens forberedelse fremlagde en lægeerklæring, hvor de rigtige tider fremgik.

Medarbejderen forklarede senere, at hun havde skrevet de forkerte tider til sine ledere for at undgå at blive kaldt på arbejde efter lægebesøgene.

DFL mente, at bortvisningen var uberettiget og indledte derfor en faglig voldgiftssag. FA repræsenterede selskabet og fastholdt, at bortvisningen var berettiget.

Afgørelsen

Opmanden kom med en mundtlig tilkendegivelse om, at bortvisningen var berettiget. Det var den primært på grund af, at medarbejderen havde løjet over for sine ledere om tiderne for lægebesøgene. Selskabets tillid til medarbejderen var derfor væk.

På den baggrund hævede DFL sagen.

FA er tilfredse med sagens udfald. Sagen viser, at selskaberne er berettigede til at kræve, at medarbejderne tidsregistrerer korrekt, og at overtrædelse kan få konsekvenser, fordi systemet er baseret på tillid. Desuden viser sagen nok engang, at medarbejdere ikke må lyve over for sin arbejdsgiver og slet ikke for at undgå at møde på arbejde.