Afgørelse Medlemsservice

Skriftlighed er en nødvendighed

Det kunne ikke bevises at fuld tid var en betingelse for fortsat ansættelse

En speditør aftalte mundtligt med sin arbejdsgiver, at hun kunne gå ned i tid. Det viste sig hurtigt, at de andre ansatte ikke kunne nå arbejdet med en kollega på deltid.

Speditøren blev herefter opsagt, fordi arbejdsgiveren havde brug for en medarbejder på fuld tid.

Under sagen var der mellem parterne enighed om, at opsigelsen var saglig, hvis speditøren inden opsigelsen havde fået tilbudt at gå op i tid igen.

Her skiltes vandende.

Arbejdsgiveren kunne ikke bevise at have tilbudt speditøren at fortsætte på fuld tid, og der forelå intet skriftligt herom. Heller ikke opsigelseskrivelsen omtalte fuld tid som en betingelse for fortsat ansættelse.

Opsigelsen var derfor ikke saglig, og den afskedigede speditør fik 1 mdrs. godtgørelsen for usaglig afsked grundet kort anciennitet.

Dommen fra Vestre Landsret viser igen, hvor vigtig skriftlighed er i alle ansættelsesretlige forhold.

Udgivet d. 8.4.2010