Afgørelse Medlemsservice

Saglige sprogkrav er lovlige

En virksomhed kunne lovligt afskedige en medarbejder, der ikke talte flydende dansk. Sprogkravet var nødvendigt af hensyn til virksomhedens arbejdsopgaver. Det har Højesteret slået fast

En dansk virksomhed inden for telemarketing nedlagde sin afdeling for det engelske marked, og havde kun arbejdsopgaver på det danske marked. Virksomheden afskedigede alle afdelingens medarbejdere, herunder en hollænder. En leder og en nyansat medarbejder, der talte flydende dansk, blev overflyttet til andet arbejde i virksomheden.

HK påstod, at opsigelsen af hollænderen var i strid med Forskelsbehandlingsloven, fordi den direkte eller indirekte var begrundet i national oprindelse og dermed sprogbeherskelse.

For virksomheden var det afgørende, at medarbejdere, der har direkte kontakt med potentielle kunder, taler flydende og fejlfrit dansk. De skal på kort tid, med en præcis og letforståelig indsats, afsætte produkterne til kunder på det danske marked. Virksomhedens sprogkrav var derfor begrundet i et sagligt formål, og både hensigtsmæssige og nødvendige.

Både Sø- og Handelsretten og Højesteret frifandt virksomheden. Kravet om flydende dansk var sagligt begrundet i de arbejdsopgaver, der blev tilbage i virksomheden, og det er arbejdsgiverens skøn, om en medarbejders sprogkundskaber er tilstrækkelige. Virksomheden blev også frifundet for et krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Dommen viser, at sagligt begrundede krav om sprogfærdigheder er lovlige.

Udgivet d. 18.2.2010