Nyhed

Rygeloven skærpet fra 15. august 2012

Folketinget har vedtaget at skærpe loven om røgfrie miljøer. Ændringerne berører virksomheder og undervisningsinstitutioner og træder i kraft den 15. august 2012.

Folketinget har vedtaget lovforslag L 186 om ændring af loven om røgfrie miljøer. Læs vedtagne lovforslag.

Ændringen udvider lovens anvendelsesområde, ligesom straffebestemmelserne er skærpet.

Kontorlokaler

For virksomheder bortfalder adgangen til at tillade rygning i kontorlokaler, dvs. på enkeltmandskontorer. Rygning på enkeltmandskontorer kan medføre spredning af tobaksrøg i de tilstødende lokaler og kan derfor blive en kilde til ufrivillig passiv rygning for andre ansatte.

Firmabiler

Det kan fortsat besluttes, at det er tilladt at ryge i firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Som en konsekvens af ændringen til bestemmelsen om rygning på indendørs arbejdspladser kan den enkelte arbejdsgiver i forbindelse med den rygepolitik, som en arbejdsgiver skal udarbejde i henhold til § 5, fremover bl.a. tage stilling til, om rygning i firmabiler og andre erhvervskøretøjer skal tillades.

Firmabiler, der også benyttes til privat brug, er ikke omfattet af loven, uanset om bilen anvendes indenfor eller udenfor arbejdstiden.

Obligatorisk skiltning ved rygerum og rygekabiner

Den enkelte virksomhed kan fortsat træffe beslutning om at indføre eller bevare rygerum eller rygekabiner, hvor rygning kan finde sted. Men lovændringen indebærer, at virksomheden i så fald skal opsætte advarselsskiltning. Skiltningen skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rygerum og rygekabiner kan være sundhedsskadelig. Skiltningen skal være umiddelbar synlig.

Den enkelte arbejdsgiver kan ikke selv bestemme tekst og udformning af skilte. Ifølge lovændringen kan sundheds- og forebyggelsesministeren fastsætte nærmere regler om udstedelse, udformning, opsætning m.v. Heri ligger, at skiltningen skal være standardiseret i tekst og udformning. De nye skiltningsregler er endnu ikke fastsat

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 19. juni oplyst til FA, at ministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen sørge for, at de nye skilte er parat til brug den 15. august.

Håndhævelse

Det er fortsat Arbejdstilsynet, der håndhæver rygeloven. Den arbejdsgiver, der tillader rygning i strid med loven, kan straffes med bøde. Bøden ved førstegangsovertrædelser forventes at blive på 5.000 kr., mens bøder i anden- og tredjegangstilfælde forventes udmålt til henholdsvis 10.000 kr. og 20.000 kr.

Udgivet d. 19.6.2012

Nøgleord