Nyhed

PROGNOSE: Finanssektoren risikerer mangel på flere tusinde højtuddannede medarbejdere i 2025

En ny fremskrivning fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) viser, at finanssektoren risikerer at mangle op mod 8.000 medarbejdere med en videregående uddannelse i 2025. Direktør opfordrer Folketinget til at investere i videreuddannelse og lempe reglerne for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

Landets pengeinstitutter, forsikringsselskaber, it-finansvirksomheder og de øvrige virksomheder i finanssektoren risikerer at mangle op mod 8.000 medarbejdere med en videregående uddannelse allerede i 2025.

Det viser en dugfrisk undersøgelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Ifølge Mariane Dissing, adm. direktør i FA, er tallene alarmerende.

”Mangel på arbejdskraft skaber pres på lønningerne. I sidste ende kan det få flere virksomheder til at overveje at flytte funktioner til lande, hvor der er bedre overensstemmelse mellem udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft,” siger Mariane Dissing.

Uddannelse, efteruddannelse og udenlandsk arbejdskraft

Tallene fra FA viser, at manglen fordeler sig med ca. 4.000 medarbejdere med korte eller mellemlange videregående uddannelser og ca. 4.000 medarbejdere med lange videregående uddannelser.

”I mange tilfælde er der tale om specialister, fx indenfor IT, compliance eller rådgivning. Vi kan løse en del af manglen ved fortsat at styrke de videregående uddannelser og skabe flere efter- og videreuddannelsesmuligheder på videregående niveau, men vi kan ikke løse hele manglen den vej,” siger Mariane Dissing og fortsætter:

”Derefter er der i grove træk to veje. Enten skal virksomhederne hente arbejdskraften til Danmark, eller også skal virksomhederne flytte opgaver til udlandet, hvor arbejdskraften er. Med andre ord er det afgørende, at reglerne for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft lempes, så det bliver lettere for virksomhederne at hente den nødvendige arbejdskraft til landet.” 

Nødvendigt med langsigtede løsninger

På baggrund af analysen vil FA nu præsentere en række mulige løsninger indenfor uddannelse, efter- og videreuddannelse og udenlandsk arbejdskraft for regeringen og Folketingets partier.

”Vi har ikke regnet på det, men jeg er sikker på, at virksomheder i andre vidensintensive sektorer står overfor lignende udfordringer. Derfor er det nødvendigt, at vi får skabt nogle langtidsholdbare politiske løsninger, der kan sikre tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft på videregående niveau. I FA har vi nogle konkrete bud på holdbare løsninger, som vi vil præsentere for Folketingets partier,” fortæller Mariane Dissing.

Fremskrivningen bygger på tal fra Danmarks Statistik og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

Udgivet d. 26.3.2021