Nyhed

Praktikpladsafhængigt AUB trådt i kraft

Fra i år vil virksomheder, der ikke ansætter nok elever, stige 27.000 kroner i AUB pr. manglende elev.

ATP udsender i disse dage brevet ”Ny ordning skal sikre flere erhvervsuddannede”. Brevet er en orientering til landets virksomheder om de nye regler for AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der trådte i kraft 1. januar i år.

Baggrunden for de nye regler er en trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og de øvrige organisationer på arbejdsmarkedet i august 2016.

Læs også: Trepartsaftale ruster arbejdsmarkedet til fremtiden

Spørgsmål om AUB

Medlemsvirksomheder, der har spørgsmål om det nye praktikpladsafhængige AUB, er velkommen til at kontakte uddannelsespolitisk konsulent i FA, Súzanne E. Hirsch-Fabricius, på suh@fanet.dk.

Aftalen indeholder en målsætning om, at der skal uddannes flere faglærte i Danmark. Derfor bliver de virksomheder, der opretter praktikpladser og uddanner elever, belønnet. Modsat bliver virksomheder, der ikke opfylder deres måltal, pålagt et ekstra bidrag.

Individuelle måltal til virksomheder

Alle virksomheder vil i april 2018 modtage en opgørelse fra ATP. Opgørelsen viser, hvor mange elever den enkelte virksomhed skal ansætte i 2018 for at opfylde det måltal, som virksomheden er pålagt.

Konkret er måltallet beregnet ud fra virksomhedens baggrund og den specifikke branche og den medarbejdersammensætning, virksomheden har. Måltallet skal være opfyldt inden 31. december 2018.

Opfylder virksomheden sit måltal og øger antallet i forhold til de tre foregående år, er der mulighed for en bonus på kr. 25.000 pr. helårselev. Hvis virksomheden ikke lever op til måltallet for ansættelse af elever, skal der indbetales kr. 27.000 pr. manglende elev i ekstra bidrag til AUB.

Læs også: Det betyder de nye regler for AUB for arbejdsgivere

Finansuddannelsen ikke en fordelsuddannelse

Brevet fra ATP vil også omtale en bonusordning for fordelsuddannelser. Imidlertid er finansuddannelsen ikke en fordelsuddannelse. Derfor kan virksomheder ikke opnå den ekstra bonus på kr. 5.000 ved ansættelse af flere finanselever.

Udgivet d. 9.1.2018

Nøgleord