Afgørelse Medlemsservice

Påbud fra Arbejdstilsynet til værdihåndteringsvirksomhed

En værdihåndteringsvirksomhed i Brøndby har efter besøg af Arbejdstilsynet fået en række afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn har nu stadfæstet afgørelserne

En værdihåndteringsvirksomhed fik i forbindelse med besøg fra Arbejdstilsynet afgørelser om, at den i en række tilfælde havde overtrådt arbejdsmiljøloven. Virksomheden fik derfor følgende påbud, som trods virksomhedens klage over tilsynets afgørelser nu er stadfæstet af Arbejdsmiljøklagenævnet: 

  • Virksomheden skal sørge for, at de ansatte anvender egnet værnefodtøj (sikkerhedssko) under håndtering af pengecontainere (strakspåbud). Der var risiko for fodskader, hvis containere med en vægt på mellem ca. 25 og 75 kg tabes, vælter eller ruller hen over fødderne på medarbejdere.
  • Virksomheden skal sikre, at de ansatte i tælle- og pakkelokalet, der ikke er direkte beskæftiget ved seddeltællemaskiner, ikke udsættes for unødig støj (påbud med frist til den 1. september 2014). Ved tilsynets besøg blev det konstateret, at der var medarbejdere med andre (koncentrationskrævende) arbejdsfunktioner til stede i lokalet med støjende seddeltællemaskiner. Efter reglerne skal risici som følge af støj, fjernes ved, at støjen begrænses ved kilden eller sænkes til det lavest mulige niveau efter de almindelige forebyggelsesprincipper. Det er altså ikke nok at bruge høreværn eller ørepropper, når støjen kan dæmpes ved kilden.
  • Virksomheden skal sørge for forsvarlig anvendelse af en fastmonteret løfteplatform (strakspåbud). Arbejdstilsynet konstaterede flere uafskærmede faresteder i forbindelse med brugen af platformen.
  • Virksomheden skal etablere effektiv mekanisk ventilation i garagen samt sikre, at den mekaniske ventilation er så tæt på udviklingsstedet som muligt, så unødig påvirkning fra udstødningsgas, herunder dieselos, undgås (påbud med frist til den 15. december 2014).

Hjemvisning af afgørelser

I tre tilfælde valgte Arbejdsmiljøklagenævnet at henvise Arbejdstilsynets afgørelser til virksomheden til ny behandling hos myndigheden. Sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyst. Det angik følgende afgørelser med strakspåbud:

  • Påbud om, at virksomheden skal sikre, at løftehøjden på løfteplatformen ikke overstiger 1,7 meter
  • Påbud om, at virksomheden skal sikre, at ansatte altid anvender effektive høreværn under arbejde ved mønttæller
  • Påbud om, at virksomheden skal træffe midlertidige foranstaltninger til at forebygge ulykker under håndtering af containere.

Ikke grundlag for påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver

I et tilfælde valgte Arbejdsmiljøklagenævnet helt at ophæve Arbejdstilsynets afgørelse. Det var tilsynets påbud om at antage en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå virksomheden med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, der var givet påbud om. Der var alene konstateret 4 overtrædelse af arbejdsmiljøloven, mens et rådgiverpåbud kræver mindst 5 tilsynsafgørelser om overtrædelse af loven.

Udgivet d. 6.8.2014