Afgørelse Medlemsservice

Overgangsordning var ikke forskelsbehandling

Med det formål at bringe kvindelige korsangeres pensionsalder i overensstemmelse med mændenes, blev der lavet en overgangsordning. En mandlig korsanger kunne ikke gøre krav på vilkår efter overgangsordningen

Det Kongelige Operakor havde i en årrække betalt forskellig pensionsfaktor til kvinder og mænd, fordi kvinder havde en anden pensionsalder end mænd, hhv. 53 og 56 år. Det skulle koret bringe i overensstemmelse med ligebehandlingsloven, og pensionsalderen for mænd og kvinder blev derfor ensrettet. I en kort overgangsperiode kunne kvinder på 53 år gå på pension med den hidtidige pensionsfaktor på 1,6 pct.

En mandlig korsanger ønskede at gå på pension før den overenskomstmæssige pensionsalder på 56 år. Det fik han lov til, men Det Kongelige Operakor ville alene give ham en pensionsfaktor 1,4, som hele tiden havde været mændenes pensionsfaktor.

Korsangeren klagede til Ligestillingsrådet, der anså forskellen i pensionsfaktor for at være i strid med ligelønsloven.

Finansministeriet fastholdt, at der ikke var sket forskelsbehandling, idet korsangeren var fyldt 54 år på pensioneringstidspunktet. Overgangsordningen gjaldt alene for kvinder på 53 år, og ingen kvinder på 54 år ville have fået pension med pensionsfaktor 1,6.

Det gav Østre Landsret Finansministeriet medhold i. Korsangeren var ikke blevet forskelsbehandlet, idet han fik den samme pensionsfaktor, som en kvindelig korsanger på hans alder ville have fået.

Udgivet d. 2.12.2011