Nyhed

Overenskomst på plads for 43.000 finansansatte

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en ny treårig overenskomst for 43.000 finansansatte.

Mandag morgen indgik Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) en ny overenskomst for 43.000 ansatte i finanssektoren.

Hovedpunkterne i aftalen er:

  • Aftalen er treårig og løber frem til 31. marts 2023.
  • De aftalte lønstigninger er 6 procent i overenskomstperioden.
  • Aftalen indeholder en række konkrete, fælles initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden – bl.a. via et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel.
  • Finanskompetencepuljen fastholdes til finansiering af kurser og videreuddannelse.
  • Tandforsikring gøres permanent i overenskomsten på linje med den arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikring.

Kent Petersen, formand for Finansforbundet, siger:

”Vi er nået frem til en aftale, der giver vores medlemmer noget nu og her, men også peger fremad.  Vi får en mærkbar lønstigning og en række konkrete initiativer til at tage fat om den trivselsudfordring, der fylder meget hos vores medlemmer. Samtidig fastholder vi en stærk, fælles indsats på kompetenceområdet og starter en nødvendig, men også fornuftig fremtidssikring af løn- og arbejdstidssystemet. Det har ikke været ukomplicerede forhandlinger, men der ligger nu en meget fornuftig aftale, som vores medlemmer kan være rigtig godt tjent med”.

I Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) kalder Mariane Dissing, adm. direktør, aftalen for ansvarlig.

”Vi har indgået en overenskomstaftale, der rækker langt ind på fremtidens arbejdsmarked og som har et stærkt fokus på fleksibilitet for medarbejdere og virksomheder. Det er samtidig en aftale, der er økonomisk ansvarlig både overfor den enkelte virksomhed, overfor finanssektoren og overfor samfundsøkonomien. Jeg synes afgjort, at det er en fremsynet og attraktiv overenskomst for både medarbejdere og virksomheder,” siger Mariane Dissing.

Hvis der er flertal for et JA til overenskomsten ved urafstemning blandt Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer, træder den nye overenskomst i kraft 1. april. 

Udgivet d. 17.2.2020

Nøgleord