Afgørelse Medlemsservice

Opsigelse ikke i strid med Ligebehandlingsloven

FA-medlem frifundet af Ligebehandlingsnævnet. Opsigelsen var en af mange opsigelser, og virksomhedens valg af, hvem der skulle opsiges, var saglig

Ligebehandlingsnævnet har frifundet et FA-medlem for en klage om at have afskediget en medarbejder i strid med Ligebehandlingsloven. Sagen drejede sig om en far, der var vendt tilbage fra forældreorlov ca. 2 måneder før, virksomheden besluttede afskedigelsen. Afskedigelsen var en blandt mange i en kollektiv afskedigelsesrunde.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund, at bevisbyrden for, at afskedigelsen var i strid med Ligebehandlingsloven, påhvilede medarbejderen, fordi beslutningen om at afskedige ikke blev truffet, mens medarbejderen var på orlov - men først efter, at medarbejderen havde genoptaget arbejdet.

Herudover lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at afskedigelsen var nødvendig på grund af økonomiske vanskeligheder, at afskedigelsen skete som led i en omstilling af organisationen, hvor 1/3 af virksomhedens medarbejdere blev sagt op, og at virksomheden havde valgt at beholde de medarbejdere, der havde de mest relevante kvalifikationer for virksomheden.

Sagen viser blandt andet, at det er vigtigt, hvornår virksomheden beslutter at sige en medarbejder op. Hvis beslutningen tages under medarbejderens forældreorlov, er det arbejdsgiveren, der har den svære bevisbyrde for, at afskedigelsen ikke skyldes orlovssituationen. Det var ikke tilfældet her, og virksomhedens begrundelse for afskedigelsen var iøvrigt klart saglig. Derfor var afskedigelsen ikke i strid med Ligebehandlingsloven.

FA er meget tilfreds med afgørelsen og dens klare præmisser.

Udgivet d. 30.11.2010