Afgørelse Medlemsservice

Opsigelse af gravid berettiget

Såfremt ordrenedgang kan bevises, er det i orden at opsige en gravid medarbejder

Den gravide kvinde var eneste fastansatte hos en guldsmed. Hun blev gravid efter 6 måneders ansættelse og blev 1 måned efter opsagt.

Baggrunden var virksomhedens økonomi. Dette accepterede den gravide medarbejder ikke og anlagde sag med krav om erstatning efter lov om ligebehandling.

Landsretten frifandt guldsmeden, idet han kunne bevise, at omsætningen var uforandret, men vareforbruget var steget. Resultatet var, at bruttoavancen faldt med 10%.

Guldsmeden havde også reduceret sin egen løn.

Landsretten sagde, at det havde været nødvendigt at omstrukturere virksomheden ved opsigelse af personale og denne opsigelse var ikke begrundet i den ansattes graviditet.

Dommen viser, at det kan lade sig gøre at løfte den tunge og omvendte bevisbyrde i sager om afskedigelse af særligt beskyttede medarbejdere, men også at det kræver en omfattende dokumentation.

Udgivet d. 24.2.2010