Afgørelse Medlemsservice

Opsagt pga. nedsat hørelse

En opsagt medarbejder med nedsat hørelse var blevet forskelsbehandlet, da arbejdsgiver ikke havde truffet de nødvendige tilpasningsforanstaltninger. Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr.

En kvinde blev i 2007 ansat som økonomimedarbejder. Hun var i løbet af 2009 syg i flere omgange i forbindelse med hendes nedsatte hørelse. Kvinden oplyste under en samtale med sin arbejdsgiver, at hun havde problemer både med telefoner og borgerkontakt som følge af sin dårlige hørelse.

Hun modtog herefter en opsigelse med den begrundelse, at arbejdsgiver ikke kunne leve med de driftsmæssige gener, der var forbundet med den dårlige hørelse og det megen sygefravær som følge heraf.

Østre Landsret fastslog, at kvinden var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, da der var tale om en kronisk tilstand, der medførte en fysisk funktionsnedsættelse, der ville afføde et kompensationsbehov.

På baggrund af opsigelsens begrundelse havde kvinden påvist faktiske omstændigheder, der gav formodning for forskelsbehandling. Det var derfor op til arbejdsgiver at bevise, at der ikke var sket forskelsbehandling. Arbejdsgiver kunne ikke løfte bevisbyrden for, at der ikke var sket forskelsbehandling.

I sin afgørelse lagde Landsretten bl.a. vægt på, at arbejdsgiver ikke havde truffet de nødvendige foranstaltninger, der var hensigtsmæssige i forhold til kvindens konkrete behov. Arbejdsgiver havde bl.a. ikke foretaget en ombygning af kvindens arbejdsplads på trods af, at det kunne gøres for 40.000 kr. Arbejdsgiver havde endvidere ikke tilbudt kvinden ændrede arbejdsopgaver, selvom der havde været muligheder for dette.

Landsretten tilkendte kvinden en godtgørelse på 150.000 kr. svarende til 5 måneders løn.

Dommen bidrager til en klarlægning af, hvilke foranstaltninger en arbejdsgiver skal træffe for at give en handicappet person adgang til beskæftigelse.