Afgørelse Medlemsservice

Omplacering bør undersøges før afsked

Det kostede dyrt at undlade forsøg på omplacering

En institution for unge var økonomisk presset, fordi antallet af anbragte børn faldt. En afskedigelsesrunde var derfor nødvendig, og 18 ansatte blev opsagt. Blandt dem var en gravid socialpædagog, som mente, at opsigelsen måtte have noget med hendes graviditet at gøre.

Hun gik derfor til Ligebehandlingsnævnet og krævede godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Under sagen anførte arbejdsgiveren, at afskedigelsen var begrundet i to saglige forhold, nemlig at der ikke var nogle unge tilbage i pædagogens afdeling, og at hun ikke kunne omplaceres, fordi hun ikke havde relationer til andre unge i institutionen.

Socialpædagogen sagde hertil, at der var tale om konstrueret begrundelse. Hun havde lang anciennitet og kendte derfor de fleste unge og det undrede hende, at ledelsen ikke havde forsøgt at omplacere hende, når en nyansat fortsat var ansat på institutionen efter afskedigelsesrunden.

Ligebehandlingsnævnet gav institutionen ret i, at det var nødvendigt at reducere antallet af ansatte, men mente ikke, at arbejdsgiveren havde dokumenteret, at pædagogen ikke kunne omplaceres. Arbejdsgiveren havde ikke gjort indvendinger mod pædagogens oplysninger om, at en ansat med kort anciennitet blev omplaceret.

Derfor fik pædagogen en godtgørelse på 9 måneders løn.

Afgørelsen understreger igen vigtigheden af, at arbejdsgiveren skal have undersøgt mulighederne for omplacering, inden de af driftsmæssige årsager afskediger en gravid.

Udgivet d. 13.10.2011