Nyhed

OK20-Forsikring: Fem spørgsmål til forhandlerne

Hvilke forventninger har FA og Forsikringsforbundet til den kommende overenskomst, hvordan ser de forhandlingssituationen, og hvad er det absolut væsentligste i en ny overenskomst på forsikringsområdet? Læs dobbeltinterview med Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet.

Banen er kridtet op til de kommende forhandlinger om en ny overenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Forsikringsforbundet. Kravene er udvekslet, og forhandlingsdatoerne lagt fast.

Men hvordan ser Forsikringsforbundet og FA på forhandlingssituationen, hvilke forventninger har de hver især, og hvad ser de som det vigtigste i en ny overenskomst?

Læs dobbeltinterview med Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet.    

Hvorfor er overenskomsten vigtig?

Mariane Dissing:

- Overenskomster er grundlæggende vigtige, fordi de skaber stabilitet på arbejdsmarkedet. Det helt afgørende er dog, at overenskomsterne passer til det arbejdsmarked og den samtid, som de skal fungere i.

- Det er desværre ikke altid tilfældet. Eksempelvis er forsikringsoverenskomstens regler om arbejdstid ikke fulgt med udviklingen. Reglerne er for firkantede til den virkelighed, der i dag findes ude på arbejdspladserne. Og det er en stor ulempe for både virksomheder og medarbejdere.

- For medarbejderne kan de stive regler skabe udfordringer, som gør det svært at få enderne mellem privat- og arbejdsliv til at mødes i hverdagen. Det tror jeg, de fleste børnefamilier kan nikke genkendende til. For virksomhederne kan de stive regler gøre det sværere at imødekomme ønsker fra kunderne.

- Derfor skal vi (FA og Forsikringsforbundet, red.) i fællesskab tage ansvar for at løsne op for de firkantede arbejdstidsregler i overenskomsten. Vi skal i stedet give medarbejdere og virksomheder mere frihed til selv at lave aftaler, der passer lige præcis ind i deres situation.

Charlotte Hougaard:

- Overenskomsten sætter alle væsentlige rammer for vores arbejdsliv i forsikrings- og pensionssektoren, og den udvikler sig i takt med samfundet og virkeligheden i selskaberne.

- Den er medarbejdernes sikkerhedsnet og skaber den tryghed, der er med til at sikre, at selskaberne har dygtige og loyale medarbejdere. Det giver rolige og stabile arbejdsforhold for såvel medarbejder som selskab.

- Arbejdsgiverne og vi har en fælles interesse i trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø, for det skaber produktivitet, som kan ses på bundlinjen.

Hvad er dine forventninger til OK20?

Mariane Dissing:

- Jeg har en klar forventning om, at vi får moderniseret overenskomsten, så den passer til dagens arbejdsmarked. Det handler som nævnt om arbejdstid, men det handler også om løn, hvor der bør være langt større frihed lokalt.

- I dag bliver de overenskomstbestemte lønstigninger fordelt ud på alle medarbejdere. Jeg mener, at virksomhederne skal have frihed til selv at kunne fordele en større del af lønnen indenfor overenskomstrammen. De kolleger, der har gjort det ekstra godt, skal kunne belønnes ekstra. Det er kun fair.

- Derfor har jeg en forventning om, at vi ved OK20 løfter det fælles ansvar for at sikre virksomheder og medarbejdere mere frihed lokalt. Både når det kommer til løn og til arbejdstid.

Charlotte Hougaard:  

- Jeg forventer, at overenskomsten fortsætter med at udvikle sig, så den også de kommende tre år stemmer godt overens med den virkelighed, vores medlemmer oplever i selskaberne.

- Selskaberne har udvikling og økonomisk vækst, og regnskaberne ser rigtig pæne ud. Vi er en branche i forandring, men også en branche i sund udvikling, og den udvikling vil vi gøre vores til at støtte op om. Men det betyder også, at selskaberne må støtte op om deres medarbejdere. Det gør de gennem løn og gode, udviklende arbejdsvilkår.

- For medarbejderne er tryghed og jobsikkerhed også, at de har de rette kompetencer – ikke blot til at kunne udføre deres arbejde i dag, men også fremover. Derfor er en løbende kompetenceudvikling så vigtig for både selskabet og den enkelte medarbejder, og det skal vi have understøttet i overenskomsten.

Hvordan ser du forhandlingssituationen?

Mariane Dissing:

- Forhandlingerne sker i skyggerne af handelskrig, Brexit osv. Det er et dystert og meget usikkert baggrundstæppet, som kalder - måske mere end nogensinde - på ansvarlighed ved forhandlingsbordet. En ansvarlighed, som påhviler både Forsikringsforbundet og os.

Charlotte Hougaard:

- Jeg ser dygtige, fremgangsrige og økonomisk velfunderede selskaber i både forsikrings- og pensionssektoren. Jeg ser også selskaber med et godt image i samfundet og uden de alvorlige udfordringer, som ses i andre dele af den finansielle sektor. Vi ser ingen krisetegn, heller ikke imagekrise, i vores del af finanssektoren.

- Samtidig ser vi selskaber, som vil få en stadig større betydning for sikring af borgernes velfærd. At skabe muligheder og tryghed for samfundet kan åbne nye arbejdsområder – og dermed også for nye typer opgaver for medarbejderne.

- Derfor ser jeg gode muligheder, for at arbejdsgiverne kan påskønne deres medarbejdere gennem reelle lønstigninger, gennem større fokus på trivslen i branchen og gennem den nødvendige, løbende kompetenceudvikling.

Hvad bliver det væsentlige i forhandlingerne?

Mariane Dissing:

- Det absolut væsentligste bliver realisme. Det vil sige forståelse af den økonomiske situation og af de begrænsninger, som økonomien fører med sig. Det er helt afgørende, at vi er realistiske ikke bare om de økonomiske forhold i dag, men også om prognosen for i morgen.

- I 2008 indgik vi en aftale med høje lønstigninger, fordi der dengang var fuld fart på økonomien. Men vi havde knapt nok skrevet under på aftalen, inden økonomien bragede ind i en krise. Den situation er ingen tjent med. Det gjorde ondt, og det skal vi undgå. Men kræver altså, at alle har et nøgternt og realistisk syn på forhandlingssituationen.    

Charlotte Hougaard:

- Vi vil gå til forhandlingsbordet med et ønske om at sikre branchen de dygtige, loyale og kompetente medarbejdere, som er det absolut vigtigste grundlag for, at selskaberne kan fortsætte deres vækst og indtjening. Det har vi og arbejdsgiverne en fælles interesse i.

- Vi står allerede med en overenskomst, der giver mange muligheder for, at medarbejder og arbejdsgiver indgår individuelle aftaler om fx fleksibilitet. For os er det samtidig vigtigt, at vi ikke øger arbejdspres og stress gennem så uforudsigelige rammer, at medarbejderne ikke kan gennemskue deres løn- og arbejdsforhold i morgen.

Hvad glæder du dig mest til?

Mariane Dissing:

- At slå de sidste søm i en aftale, som både vi og Forsikringsforbundet kan se os selv i.

- For os er det vigtigt, at aftalen er ansvarlig ikke mindst i forhold til en meget usikker økonomisk fremtid. Det er også vigtigt, at aftalen sikrer virksomheder og medarbejdere øget frihed til mere individuel arbejdstid og løn. Jeg er sikker på, at vi lander en ansvarlig aftale. Og det glæder jeg mig til.

Charlotte Hougaard:

- Jeg glæder mig til, at vi står med en ny overenskomst, som vores medlemmer trygt kan stemme for, og som giver dem gode rammer for deres arbejde de kommende tre år.

Realitetsforhandlingerne om en ny overenskomst mellem FA og Forsikringsforbundet starter i midten af januar. Overenskomsten dækker ca. 9.400 medarbejdere, og planen er, at den skal træde i kraft 1. april 2020.

Udgivet d. 26.11.2019

Nøgleord