Afgørelse Medlemsservice

OK at kursister skal dele soveværelse

Arbejdsretten har sagt god for, at medarbejdere på kursus skal dele værelse. Det var ikke misbrug af ledelsesretten

Butikskæden Silvan skulle spare på udgifterne til medarbejderne og besluttede derfor, at de medarbejdere, der skulle på kursus med overnatning, fremover skulle dele værelse to og to. Hvis man havde særlige behov, kunne man dog få et enkeltværelse. Tidligere havde medarbejderne haft enkeltværelser.

Beslutningen blev meldt ud til både ledere og medarbejdere, uden at det afstedkom store protester. På et af de første kurser havde 3 ud af 54 deltagere efterfølgende i evalueringen skrevet, at de ønskede en anden indkvartering. 

Der kunne ikke opnås enighed om en lokal aftale mellem Silvan og HK om vilkårene for indkvartering.

LO indbragte herefter på vegne af HK sagen for Arbejdsretten og anførte, at Silvans nye praksis var i strid med ledelsesretten, fordi det var krænkende for medarbejderne at skulle sove på samme værelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) repræsenterede Silvan og afviste, at indkvarteringen var i strid med ledelsretten. DA henviste til, at mange andre virksomheder og organisationer valgte den form for indkvartering, at virksomheden skulle spare, men fortsat havde behov for at kunne sende medarbejderne på kurser, og at kun få medarbejdere havde brokket sig. 

Afgørelsen

Arbejdsretten udtalte først, at i mangel af regler i overenskomsten om indkvartering var det i medfør af ledelsesretten op til arbejdsgiveren at bestemme, hvordan indkvarteringen skulle foregå.

Arbejdsretten vurderede, at Silvans beslutning var sagligt begrundet i driftsmæssige og økonomiske hensyn, og at LO ikke havde påvist, at der gælder en generel norm i samfundet om, at det er uacceptabelt at dele værelse med fx en kollega.

Det var derfor ikke i strid med ledelsretten, at kollegerne skulle dele værelse.

Medarbejderne måtte derfor søge at indgå en kollektiv aftale om vilkårene for indkvartering, såfremt man fortsat var utilfredse.

FA's bemærkninger

Afgørelsen forekommer rigtig. Det ligger klart inden for ledelsesretten at bestemme, hvordan kurser skal afvikles, og herunder hvordan medarbejderne skal indkvarteres. Og i sparetider er det et naturligt sted at reducere udgifterne.

Udgivet d. 21.11.2013