Nyhed

Nyt partnerskab skal fremme åbenhed på arbejdsmarkedet

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er med i et nyt partnerskab, der skal fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet.

Sammen med blandt andre ligestillingsministeren, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri er Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) stiftende parter i et nyt partnerskab, der skal fremme åbenhed og inklusion for LGBTI-personer på arbejdsmarkedet.  

”Vi ved, at mangfoldighed på arbejdspladsen har mange positive bundlinjer. Og vi ved, at mange af vores medlemsvirksomheder arbejder målrettet på at styrke rammerne for mangfoldighed blandt medarbejderne. Samtidig er det ikke arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, hvis der er medarbejdere, der føler sig udenfor på arbejdspladsen grundet seksualitet, etnicitet, handicap osv. Derfor har vi fra FA’s side valgt at takke JA til ministerens invitation om at stifte partnerskabet,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Konkret ønsker partnerskabet:

  • At sætte fokus på inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet gennem øget åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed og dermed fremme diversitet på arbejdsmarkedet.
  • At understøtte at alle kan være sig selv på arbejdet og dermed fremme et godt og inkluderende arbejdsmiljø, så den enkelte er tryg ved at være åben om sin LGBTI-identitet
  • At igangsætte konkrete aktiviteter, udbrede viden og skabe debat om diversitet, åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet i regi af kampagnen.

Partnerskabet er blevet dannet på initiativ af minister for ligestilling, Mogens Jensen (S).

”Danmark skal være et samfund med plads til alle uanset køn, seksuel orientering og kønsidentitet. Og sådan skal det også være på de danske arbejdspladser. Med det her partnerskab kan vi fremme et arbejdsmarked, hvor alle er trygge ved at være åbne og ærlige om deres identitet, og hvor ingen behøver frygte omgivelsernes reaktioner, hvis de er åbne,” siger han i en pressemeddelelse.

Partnerskabet finansieres via midler fra satspuljemidler.

Spørgsmål om partnerskabet kan rettes til politisk konsulent i FA, Stine Rytter, via mail smr@fanet.dk

Læs mere på ministeriets hjemmeside

 

Udgivet d. 18.8.2020

Nøgleord