Nyhed

Nye tal om uddannelsesniveauet i finanssektoren

Tendensen fortsætter. I finanssektoren stiger andelen af medarbejdere med videregående uddannelser, mens andelen af medarbejdere med erhvervsuddannelser bliver mindre. Det viser en ny opgørelse fra FA.

Siden årtusindeskiftet er andelen af medarbejdere med videregående uddannelser fordoblet i finanssektoren, mens andelen af faglærte er blevet mindre. Og den tendens fortsætter. Det viser FA’s årlige opgørelse af uddannelsesniveauet blandt medarbejderne i FA’s medlemsvirksomheder.

Fra 2014 til 2015, som den nye opgørelse omhandler, er andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse steget fra 43 procent til 44,6 procent, mens andelen af medarbejdere med en erhvervsuddannelse er faldet fra 39,7 procent i 2014 til 37,8 procent i 2015. 

Det er især medarbejdere under 35 år, der har en videregående uddannelse. To ud af tre af medarbejderne i den aldersgruppe har en videregående uddannelse, mens kun én ud af fem af medarbejderne på 55 år og derover har en videregående uddannelse.

Uddannelsesniveauet er opgjort som højeste fuldførte offentlige uddannelse. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Se opgørelsen ”Finanssektorens uddannelsesniveau 2015

 

 

Udgivet d. 26.10.2016