Nyhed

Nye tal: It-lønninger topper i finanssektoren

It-medarbejdere i finanssektoren tjener væsentligt mere end andre it-medarbejdere, viser ny særkørsel fra Danmarks Statistik.

Mangel på højt specialiserede it-medarbejdere i finanssektoren presser lønniveauet i vejret.

En ny særkørsel fra Danmarks Statistik over it-lønningerne på det private arbejdsmarked afslører, at it-medarbejdere i finanssektoren i gennemsnit tjener tæt på 20 procent mere end andre privatansatte it-medarbejdere.

Læs også: Finanssektoren mangler it-arbejdskraft

Ifølge tallene lander finansansatte it-medarbejdere uden ledelsesansvar i snit 60.265 kroner i månedsløn. Det er 19 procent mere end it-medarbejdere på det øvrige private arbejdsmarked, hvis månedsløn i gennemsnit rammer 50.453 kroner.

Lønspændet mellem finanssektoren og det øvrige private arbejdsmarked er et resultatet af flere faktorer, forklarer Mariane Dissing, der er adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

”Spændet skyldes blandt andet, at finanssektoren i høj grad efterspørger it-medarbejdere til udviklingsopgaver, mens andre dele af det private arbejdsmarked søger it-medarbejdere til driftsopgaver. Det er ofte højt specialiserede it-medarbejdere, der løser udviklingsopgaver, og den gruppe medarbejdere er der mangel på. Det skaber et pres på it-lønningerne i finanssektoren,” siger hun.

Ikke holdbart

Også på ledelsesplan er it-lønningerne i gennemsnit højere i den finansielle sektor end på det øvrige private arbejdsmarked, viser særkørslen fra Danmarks Statistik. Her er lønforskellen 17 procent.

”De tunge lønomkostninger gør det relativt dyrt for sektoren at innovere nye digitale løsninger herhjemme. I sidste ende kan det betyde, at Danmark mister vækst og arbejdspladser til lande, hvor prisen for de samme kompetencer er lavere,” siger Mariane Dissing.

Læs også: KLUMME: Høje lønninger tvinger finansvirksomheder til outsourcing

Lettere adgang til relevant udenlandsk arbejdskraft

Mariane Dissing understreger, at der ikke findes snuptagsløsninger til at løse udfordringen med de manglende it-specialister. Løsningerne handler om at sikre ’fødekæderne’ af velkvalificeret it-arbejdskraft til det danske arbejdsmarked, mener hun:

”På den korte bane bør det gøres lettere for landets virksomheder at få adgang til relevant og højtspecialiseret udenlandsk arbejdskraft. På den lidt længere bane skal vi fortsætte den proces, der allerede er i gang, hvor uddannelsessystemet tilpasses, så det i højere grad flugter med arbejdsmarkedets behov."

Særkørslen er lavet for FA af Danmarks Statistik. I særkørslen er månedsløn udtryk for den standardberegnede månedsfortjeneste, hvor genetillæg ikke er medregnet. Udover at særkørslen entydigt dokumenterer et højere lønniveau blandt it-ansatte i den finansielle sektor end på det resterende private arbejdsmarked, viser særkørslen også, at jo flere it-ansatte, der er i en virksomhed, jo højere er lønnen.

Hent undersøgelsen her: It-medarbejderstatistik 2016  

 

Udgivet d. 7.3.2018

Nøgleord