Nyhed

Nye regler om ligelønsstatistikker

Folketinget vedtog den 20. maj en ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. Fremover skal virksomheder med ned til 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og 3 kvinder lave ligelønsstatistik

Hidtil har virksomheder med mindst 35 ansatte skulle udarbejde ligelønsstatistik for jobfunktioner med mindst 10 personer af hvert køn. Ændringen af loven betyder, at virksomheder med ned til 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og 3 kvinder (men ikke nødvendigvis i samme jobfunktion!) fremover bliver omfattet af reglerne. Det betyder, at mange flere virksomheder end tidligere bliver omfattet af reglerne.

Loven træder i kraft 1. januar 2015 – dvs. at statistikken baseret på 2015-data skal laves efter de nye regler i løbet af 2016.

Alle niveauer af jobfunktions-klassifikationen skal vises

Ændringen af loven betyder også, at statistikken skal vise hele hierarkiet af jobfunktioner (baseret på DISCO-koder eller lignende) - fra det mest detaljerede niveau med mindst 3 mænd og 3 kvinder og hele vejen op. Dvs. at også lønforskelle for ikke-sammenlignelige jobfunktioner skal vises. 

Virksomhedernes forpligtelser

Som noget nyt skal virksomhederne i fremtiden automatisk have ligelønsstatistikken tilsendt fra Danmarks Statistik, FA eller DA (det har FA’s medlemsvirksomheder dog hele tiden fået). Som hidtil kan de også udarbejde deres egen ligelønsstatistik, eller de kan aftale med lønmodtagerne, at der udarbejdes en ligelønsredegørelse.

Virksomheden skal orientere lønmodtagerne om, at virksomheden er omfattet af reglerne, udlevere statistikken til lønmodtagerrepræsentanten og sikre mulighed for drøftelse af den efter anmodning. Hvis ikke der er en lønmodtagerrepræsentant, skal virksomheden udlevere statistikken efter anmodning og ligeledes sikre mulighed for drøftelse af den efter anmodning.

FA udarbejder vejledningsmateriale

FA vil i løbet af det kommende efterår udarbejde vejledningsmateriale om krav og muligheder i de nye regler - både for de virksomheder, der vælger at benytte sig af ligelønsstatistikken fra FA, og for de, der laver deres egen statistik eller en ligelønsredegørelse.

Se det vedtagne lovforslag.

Udgivet d. 3.6.2014

Nøgleord