Nyhed Medlemsservice

Nye regler om kønsopdelt lønstatistik på vej

Beskæftigelsesministeriet vil udvide reglerne for kønsopdelt lønstatistik til at gælde for flere virksomheder. Statistikken skal udarbejdes, selvom der ikke er både mænd og kvinder i samme jobfunktion

Som FA har beskrevet i en gennemgang af regeringens lovprogram vil regeringen fremsætte lovforslag om kønsopdelt lønstatistik. Der er nu sendt et udkast til lovforslag i høring.

Forslaget går grundlæggende på, at virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte og mindst 3 ansatte af hvert køn skal udarbejde eller fremlægge en lønstatistik.

Tidligere var det kun virksomheder med mindst 35 ansatte, der skulle udarbejde statistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn i samme jobfunktion.

Forslaget lægger op til, at virksomheden får tilsendt lønstatistikken fra Danmarks Statistik eller fra FA eller DA, hvis man er tilknyttet en af disse arbejdsgiverforeninger. Virksomheden kan dog også udarbejde sin egen statistik, som skal leve op til visse krav.

Endelig indebærer forslaget, at virksomheden skal udlevere og drøfte statistikken med medarbejderne eller deres repræsentanter.

FA vil nu nærstudere forslaget og udarbejde et høringssvar til ministeriet.

Se lovforslaget.

Forslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2015. Statistikken skal udarbejdes første gang i 2016 ud fra data indsamlet i 2015.