Nyhed

Ny regering vil lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft

Den nye regering vil skabe mere fleksibilitet i uddannelsessystemet og lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Begge dele er godt nyt for det finansielle arbejdsmarked, lyder det fra Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Hun er dog bekymret for finansieringen.

En ny regering vil lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft.

Det fremgår af det fælles politiske forståelsespapir ”Retfærdig retning for Danmark”, som danner grundlag for den socialdemokratiske mindretalsregering, der præsenteres torsdag.

Af det politiske papir fremgår det, at virksomheder, der har en konkret mangel på arbejdskraft, på minimum faglært niveau, hurtigt og ubureaukratisk skal kunne tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Og det er godt nyt for landets finansvirksomheder, lyder det fra Mariane Dissing, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).

”Vores tal viser, at 31 procent af vores medlemsvirksomheder har problemer med at rekruttere og fastholde it-medarbejdere, mens det samme gælder for 26 procent, når det kommer til compliancemedarbejdere. Det er funktioner, som virksomhederne ikke hurtigt kan efteruddanne andre medarbejdergrupper til at varetage. Derfor er det både positivt og tiltrængt, at den nye regering vil gøre det lettere for bl.a. virksomheder i finanssektoren at rekruttere udenlandsk arbejdskraft,” siger Mariane Dissing.

FA har igennem de seneste år netop arbejdet for, at danske virksomheder får langt mere uhindret adgang til udenlandske specialister.

Blandt andet gennemførte FA sidste år en rundspørge blandt et udsnit af de større medlemsvirksomheder om, hvilke udfordringer de møder, når de forsøger at rekruttere internationalt.

Stort set alle virksomheder svarede, at bureaukrati bremser og besværliggør den internationale rekruttering.

”Nu vil vi sende listen med vores medlemsvirksomheders forslag til forbedringer til den nye regering, ligesom vi gjorde til den borgerlige regering. Og vi står naturligvis til rådighed med input, hvis regeringen ønsker det,” siger Mariane Dissing.  

Uddannelsespolitik peger frem

Den nye regering vil også fjerne uddannelsesloftet, øge fleksibiliteten i uddannelsessystemet via en meritreform og åbne op for flere engelsksprogede europæiske studerende på områder, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.      

”Det er alt sammen tiltag, som kan øge det relevante arbejdsudbud og dermed mindske manglen på arbejdskraft. Den tidligere regering startede indsatsen med at gøre uddannelsessystemet mere fleksibelt, og det er positivt, at den socialdemokratiske regering vil fortsætte i samme retning,” siger Mariane Dissing.  

Bekymring over finansieringen

Selv om regeringens retning er positiv set gennem det finansielle arbejdsmarkedets briller, er Mariane Dissing dog bekymret over, at regeringen ikke har lagt finansiering frem.

”Regeringen og de øvrige tre partier (Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, red.) anviser ikke finansiering til de mange visioner, der er i deres fælles papir. Og det er naturligvis bekymrende,” siger Mariane Dissing.   

Udgivet d. 26.6.2019

Nøgleord