Nyhed

Ny opgørelse kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren

En ny opgørelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening kortlægger uddannelsesniveauet i finanssektoren. Opgørelsen viser bl.a., at flere yngre end erfarne medarbejdere har en videregående uddannelse.

Uddannelsesniveauet stiger fortsat i finanssektoren, men der er stor aldersmæssig spredning.

Det viser en ny opgørelse, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har foretaget ved at sammenkøre statistik for FA’s medlemsvirksomheder med uddannelsestal fra Danmarks Statistik.

Ifølge opgørelsen har 89 procent af de 25-29-årige ansat i penge- eller realkreditinstitutter en videregående uddannelse, mens det samme er tilfældet for 18 procent af deres 60-64-årige kolleger.

25-29-årige
Woman and man
60-64-årige
Woman and man

Når det kommer til erhvervsuddannede, er fordelingen den stik modsatte. Her har 5 procent af de 25-29-årige en erhvervsuddannelse, mens det gælder 60 procent af de 60-64-årige.

”I finanssektoren har der historisk set været tradition for at bruge private uddannelser, men mange private uddannelser indgår ikke i de offentlige statistikker. Derfor er kompetenceniveauet reelt højere i sektoren, end det er på papiret. Det gælder især for de medarbejdere, der er erhvervsuddannede,” siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

På Forsikringsforbundets område er billedet i store træk det samme. Også her har en større andel af de yngre medarbejdere en videregående uddannelse, end de erfarne har. Forskellen er dog mindre end i penge- og realkreditinstitutterne, nemlig 53 procent vs. 27 procent.

Forskel på kvindelige og mandlige ansattes uddannelsesniveau

Opgørelsen viser også, at der er forskel på uddannelsesbaggrundene hos kvindelige og mandlige ansatte i sektoren.

På penge- og realkreditområdet har 48 procent af kvinderne en videregående uddannelse, mens andelen er 63 procent for mænd.

På forsikringsområdet er forskellen mindre. Her har 38 procent af kvinderne en videregående uddannelse. Det samme gælder for 42 procent af de mandlige ansatte.

For sektoren som helhed har 45 procent af de kvindelige ansatte og 57 procent af de mandlige en videregående uddannelse. 

Kvinder
Woman
Mænd
Man

Ifølge Mariane Dissing vil mønstret ændrer sig over tid.

”De kvinder, der ansættes i sektoren i dag, har i højere grad end tidligere en uddannelse på videregående niveau. Derfor vil vi på sigt se, at kvinder og mænds uddannelsesniveauer nærmer sig hinanden,” siger hun.

I opgørelsen indgår oplysninger fra 157 af FA’s medlemsvirksomheder og ca. 61.700 medarbejdere.

Se tallene her.

Udgivet d. 28.11.2019