Nyhed

Ny kampagne skal få virksomheder til at anmelde arbejdsulykker

Langt fra alle arbejdsulykker anmeldes, mener Arbejdsmiljørådet. Derfor lancerer rådet nu en kampagne, der skal få virksomheder til at anmelde flere arbejdsulykker. FA deltager i kampagnen som medlem af Arbejdsmiljørådet og BFA Finans.

På det danske arbejdsmarked sker der flere arbejdsulykker, end der anmeldes.

Det mener Arbejdsmiljørådet, som nu lancerer en kampagne, der skal reducere spændet mellem det faktiske antal arbejdsulykker og antallet af anmeldte arbejdsulykker, det såkaldte mørketal.

Kampagnen har titlen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”, og ifølge formanden for Arbejdsmiljørådet, Lisbeth Lollike, har både arbejdsgivere og medarbejdere en interesse i, at alle arbejdsulykker bliver anmeldt.

”Anmeldelserne er blandt andet en forudsætning for, at vi kan lave et godt forebyggende arbejde. Derfor er jeg glad for, at vi med denne fælles kampagne gør opmærksom på, at arbejdsulykker skal anmeldes, og at det er arbejdsgiverens ansvar at gøre det,” skriver hun i en pressemeddelelse.

FA: Ikke stort mørketal i finanssektoren

Hans Jørgen Steffensen, arbejdsmiljøchef i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), mener ikke, at der er et stort mørketal, når det kommer til antallet af arbejdsulykker i finanssektoren.

”Finansvirksomhederne gør meget for at sikre arbejdsmiljøet. Det gælder både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Og tal fra Arbejdstilsynets virksomhedsbesøg dokumenterer da også, at der er et sundt og sikkert arbejdsmiljø i sektoren,” siger Hans Jørgen Steffensen.

Han understreger, at manglende anmeldelser helt generelt skyldes kompliceret lovgivning på området.

”Uanset årsag er det klart, at en arbejdsulykke, der ikke er anmeldt, er én for meget. Derfor bakker vi i FA op om kampagnen, der skal klæde hele arbejdsmarkedet på til at forstå reglerne. I finanssektoren har mange virksomheder en tradition for også at anmelde arbejdsulykker, der rent juridisk ikke er anmeldelsespligtige. Herved lader virksomhederne en eventuel tvivl om arbejdsulykken komme de ramte medarbejdere til gode,” siger han.

Ifølge tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring blev der i 2016 anmeldt 135 arbejdsulykker i finanssektoren.

Udover Arbejdsmiljørådet står Arbejdstilsynet, de fem branchefællesskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø bag kampagnen. FA deltager i kampagnen som medlem af BFA Finans, der er en del af Branchefællesskabet for Handel, Finans og Kontor.

Læs mere om kampagnen på gordetnu.dk

Arbejdsulykker er et særsyn i finanssektoren

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opgør årligt, hvor stor en andel de anmeldte arbejdsulykker udgør i forhold til antal 1.000 ansatte, den såkaldte incidens.

I den seneste opgørelse, som stammer fra sommeren 2017 og omfatter tal fra 2016, ligger finanssektoren med 0,8 anerkendte arbejdsulykker i 2016 lavt i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Eksempelvis er de tilsvarende tal 6,9 indenfor bygge- og anlægsvirksomhed og 5,2 indenfor offentlig administration, forsvar og socialforsikring.

For arbejdsmarkedet som helhed var incidensen 3,3 anerkendte arbejdsulykker pr. 1.000 ansatte i 2016.

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udgivet d. 9.3.2018

Nøgleord