Afgørelse Medlemsservice

Ny dom: Afskedigelse af fleksjobansat var lovlig

I en ny dom slår Højesteret fast, at det var i orden, da en virksomhed valgte at afskedige en fleksjobansat, da fleksjobbevillingen ophørte

Det var hverken i strid med forskelsbehandlingsloven, deltidsloven eller funktionærloven, da en virksomhed valgte at opsige en medarbejder, der var ansat i en fleksjobordning. Det fastslår Højesteret i en ny dom. 

Virksomheden havde siden 2011 haft medarbejderen ansat i en funktionærstilling på op til 20 timer om ugen. Stillingen var omfattet af de gamle regler for fleksjob. Via tilskud fra kommunen blev medarbejderen derfor aflønnet for 37 timer.

I marts 2017 valgte virksomheden at opsige medarbejderen, fordi fleksjobordningen udløb. Det gjorde den efter reglerne, da medarbejderen havde nået en alder, hvor han var berettiget til folkepension. Derfor mistede virksomheden det kommunale tilskud til medarbejderens løn.

I stedet ansatte virksomheden en ny medarbejder i en fuldtidsstilling. Nogle af den nye medarbejders arbejdsopgaver var næsten identiske med de opgaver, som den opsagte fleksjobansatte medarbejder havde varetaget.

Fagforening: Opsigelsen er i strid med loven

Den fleksjobansattes faglige organisation mente imidlertid, at opsigelsen var usaglig og i strid med både deltidsloven og forskelsbehandlingsloven.

Fagforeningens begrundelse var blandt andet, da det er aldersdiskriminerende at opsige en medarbejder på baggrund af pensionsalder, og at opsigelsen reelt var diskrimination på baggrund af handicap, fordi medarbejderen havde fået bevilliget fleksjobordningen på baggrund af netop handicap.

Derfor trak den faglige organisation virksomheden i retten.

En sag som Højesteret nu har afgjort til virksomhedens fordel.

Af dommen fremgår det, at opsigelsen af medarbejderen reelt var begrundet i, at fleksjobordningen ophørte som følge af folkepensionsalderens indtræden. Det fulgte af reglerne i beskæftigelsesindsatsloven. Virksomhedens forudsætning for at have medarbejderen ansat forsvandt med tilskuddet, og derfor kan opsigelsen ikke anses som forskelsbehandling på grund af hverken alder eller handicap. 

FA bemærker, at fleksjobreglerne er lavet grundlæggende om i 2013. For ansatte på den nye fleksjobordning modtager medarbejdere, og ikke virksomheden, tilskuddet. Sagen kan derfor falde anderledes ud, hvis det er en medarbejder på den nye fleksjobordning, der opsiges. 

Juraen i sagen

Det følger af beskæftigelsesindsatsloven, at fleksjobordningen bevilges frem til folkepensionsalderen. I henhold til artikel 6, stk. 1, i EU’s beskæftigelsesdirektiv udgør en ulig behandling på grund af alder ikke forskelsbehandling, hvis forholdet er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, herunder legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske formål.

Udgivet d. 2.5.2019