Nyhed

Ny analyse: Tæt på hver anden nyansat i finanssektoren rekrutteres udefra

Ny analyse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) går i dybden med nyansættelser i sektoren i 2019.

Hele 47 procent af de ca. 8.000, der blev nyansat i finanssektoren i 2019, kom fra virksomheder eller organisationer udenfor sektoren.

Det viser en ny analyse, der går i dybden med, hvilke medarbejderprofiler finansvirksomhederne rekrutterede i 2019.

Analysen, som Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) står bag, viser bl.a., at hele 66 procent af 2019-nyansatte har et eksamensbevis fra en videregående uddannelse.

Ifølge Mariane Dissing, adm. direktør i FA, er den høje andel rekrutteringer af medarbejdere med videregående uddannelser et udtryk for, at de finansielle arbejdspladser bliver mere og mere vidensintensive:

”De relativt nye uddannelser til finansøkonom og -bachelor udgør i dag den fødekæde ind i sektoren, som finanselevuddannelsen tidligere dominerede. Der er sket et markant skifte fra erhvervsuddannede til videregående niveau i sektoren siden finanskrisen. Det er en udvikling, som vi ikke har set enden på endnu.”

Stigende kompleksitet

Analysen viser også, at 55 procent af de nyansatte i 2019 blev ansat i funktioner, der forudsætter viden på højeste niveau indenfor det specifikke ansættelsesområde.

”Kompleksiteten er over en bred kam stigende i sektoren. Det skyldes ikke mindst den øgede digitalisering og den konstante strøm af kompliceret national og international regulering. Den stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne skaber selvsagt et stigende behov for kompetencer på et højt specialiseringsniveau,” forklarer Mariane Dissing.  

I 2014 var det tilsvarende tal 43 procent. Dermed er andelen af nyansatte, der rekrutteres til funktioner, som forudsætter viden på højeste niveau, steget med 12 procentpoint på blot fem år.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

2014
Woman and man
2019
Woman and man

Flest mænd og mange nyuddannede

Analysen viser også, at størstedelen af de nyansatte i 2019 var mænd, nemlig 57 procent. 

”Det er i tråd med en tendens, som vi var oplevet de seneste år, hvor andelen af kvindelige ansatte er faldet. Vi ligger dog stadig meget tæt på fifty-fifty på kønsbalancen, men det er naturligvis en udvikling, vi holder øje med,” siger Mariane Dissing. 

Analysen viser derudover, at finansvirksomhederne i stor stil ansætter nyuddannede. Faktisk udgør de helt nyuddannede med dimittenddato i 2019 den største gruppe af de nyansatte i 2019, nemlig 12 procent.

Hent analysen: Nyansatte i finanssektoren 2019 

Om analysen

Analysen bygger på datagrundlaget for FA’s Strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik.

Timelønnede, studentermedhjælpere, midlertidigt ansatte og elever er ikke medtaget i analysen, der både dækker over genbesættelser af eksisterende stillinger og nyoprettede stillinger.

Personer, der har skiftet job mere end én enkelt gang i 2019, tæller kun med én gang i hver kategori i opgørelserne. Er en person fx startet på to forskellige jobs i it-finansvirksomheder, tæller personen med én gang indenfor it-finansvirksomheder. Er personen derimod startet på et job i en it-finansvirksomhed og efterfølgende skiftet til et pengeinstitut, tæller personen med én gang begge steder.

Analysen er udarbejdet af Kirsten Lemming Zandbergen, seniorkonsulent i FA. Spørgsmål om analysen kan rettes til Kirsten via mail klz@fanet.dk eller telefon 3338 1624.

Udgivet d. 17.12.2020