Nyhed

Ny aftale: Finansvirksomheder skal betale mindre i AUB

Sent torsdag aften indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om AUB-midlerne. Aftalen betyder bl.a., at finanssektoren får en besparelse på mere 25 procent i AUB i 2020.

Igennem en årrække har virksomheder i Danmark indbetalt for meget i såkaldt AUB, der er en forkortelse for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Derfor er der blevet opbygget en opsparing på mere end 5 milliarder kroner i Arbejdsmarkedets Uddannelsesfond, der administrere midlerne fra AUB.

Nu har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale om, hvordan opsparingen skal anvendes.

Aftalen betyder bl.a., at virksomheder i finanssektoren kan se frem til at betale ca. 40 millioner kroner mindre i AUB i 2020 end oprindeligt planlagt.

Normalt betaler sektoren ca. 165 millioner kroner årligt i AUB. De 165 millioner kroner dækker dog i realiteten også over andre indbetalinger. Dermed svarer de 40 millioner kroner til en besparelse på mere end 25 procent. 

Løntilskud til elever

Af aftalen fremgår det også, at dele af opsparingen skal finansiere midlertidige løntilskudsordninger for virksomheder med lærlinge og elever.

Ordningerne gælder for perioden 1. maj til 31. december 2020, hvor virksomheder med lærlinge og elever kan få 75 procent i løntilskud for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, kan virksomhederne få et løntilskud på 90 procent for ordinære uddannelsesaftaler.

Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, fordi virksomhederne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

Læs aftalen her 

 

Udgivet d. 29.5.2020