Afgørelse Medlemsservice

Norsk dom om ændring af arbejdsgiverbetalt pension

Norges Højesteret har slået fast, at en arbejdsgiver kan ændre medarbejdernes kollektive pensionsordning

Indtil 2003 havde medarbejderne i Fokus Bank en pensionsordning, der gav dem ret til en løbende pension på 70% af årslønnen ved fratrædelsen, når de blev pensioneret. I 2003 kunne medarbejderne vælge, om de ville blive i den gamle pensionsordning, eller fortsætte i en ordning, der var indskudsbaseret. I 2006 afviklede banken den gamle ordning, der var blevet for dyr. Pensionsordningerne for de medarbejdere, der havde valgt at blive i den gamle ordning i 2003, blev overført til den indskudsbaserede pension.

7 medarbejdere anlagde sag mod banken. De mente, at de havde indgået individuelle aftaler med banken ved at vælge den gamle ordning i 2003, og ville holdes skadesløse, når de gik over til den indskudsbaserede pension. Medarbejderne tabte sagen i første instans, de fik medhold i anden instans og herefter ankede Fokus Bank dommen til Højesteret.

I dommen af 7. april 2010 har Norges Højesteret med dommerstemmerne 5-0 slået fast, at Fokus Bank havde ret til at ændre den kollektive pensionsordning. Banken havde ikke mistet sin ret til at ændre pensionsordningen ved at give medarbejderne et valg i 2003. Norges Højesteret lagde også vægt på, at pensionsordningen ensidigt var indført af banken og var fuldt betalt af banken.

Se dommen.

Dommen viser, at en arbejdsgiver i den konkrete situation kan gennemføre en væsentlig omlægning af medarbejdernes kollektive pensionsordning - i hvert fald efter Norges Højesterets vurdering. FA vurderer det som sandsynligt, at en sag i Danmark - alt andet lige - vil få tilsvarende udfald.

Udgivet d. 14.4.2010

Nøgleord