Nyhed Medlemsservice

Nogenlunde uændret ledighed

Efter et større fald i den sæsonkorrigerede bruttoledighed fra juli til august på 1.000 personer, er bruttoledigheden i september stort set uændret i forhold til måneden før.

Den sæsonkorrigerede bruttoledigheden var i september på 133.100 efter et lille fald på godt 100 fuldtidsledige siden august. Dermed svarer bruttoledigheden i september til en ledighedsprocent på 5,0 pct. af arbejdsstyrken ifølge den seneste udmelding om arbejdsløshed fra Danmarks Statistik.

Fald i antallet af nettoledige og aktiverede

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Der var 105.400 nettoledige i september, mens der var 27.600 aktiverede. Antallet af nettoledige samt antallet af jobparate aktiverede er begge faldet med knap 100 personer fra august til september.

Antallet af bruttoledige mænd er faldet

Fra maj til september er antallet af bruttoledige mænd faldet med 400, mens antallet af bruttoledige kvinder er steget med 300. Det svarer til et fald på 0,1 procentpoint for mændene, hvormed de lander på 4,8 pct., mens kvindernes ledighedsprocent er uændret på 5,2 pct.

Fald i ledigheden siden juni

Fra juni til september er bruttoledigheden faldet fra 134.300 personer, hvilket svarer til et fald på 1.200 bruttoledige. Bruttoledighedsprocenten er dermed faldet med 0,1 procentpoint. Det svarer til et fald på 700 nettoledige og 600 aktiverede.

Udgivet d. 18.11.2014