Afgørelse Medlemsservice

Nøjeregnende fortolkning: 120 dage er ikke 119½ dag

Det var ikke i orden, at en sygemeldt medarbejder blev afskediget midt på den 120. dag af sit sygefravær, da medarbejderen på dette tidspunkt ikke havde optjent løn i 120 hele dage (120 dages-reglen)

En medarbejder i en hvidevarebutik sygemeldte sig d. 9. juli 2010. Præcis 120 dage senere, om formiddagen d. 5. november 2010, blev han afskediget med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2. En af betingelserne for afskedigelse med forkortet varsel, er, at medarbejderen har modtaget løn under et sygefravær i 120 dage og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage.

Medarbejderen mente ikke, at betingelserne for at afskedige ham med forkortet varsel var opfyldt. Hans synspunkt var, at han på 120. dagen for sin sygemelding ikke kunne anses for at have optjent løn i 120 dage.

Arbejdsgiveren mente modsat, at de tidsmæssige betingelser var opfyldt.

Spørgsmålet var derfor, om 120 dages-reglen skal forstås således, at afskedigelse med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, først kan ske, når medarbejderen har modtaget løn under sygdom i 120 hele dage, det vil sige på 121. dagen.

Byretten mente, at betingelsen om at medarbejderen skal have oppebåret løn i 120 dage under sit sygefravær er opfyldt, når medarbejderen har været sygemeldt i 120 hele dage. Først på 121. dagen for sygemeldingen havde medarbejderen derfor oppebåret løn i 120 hele dage og det var således i strid med betingelserne i funktionærlovens § 5, stk. 2, at afskedige medarbejderen på 120. dagen.

Det vides ikke, om dommen er anket.

Udgivet d. 7.2.2013