Nyhed

Nævn: Ordblindhed giver ikke nødvendigvis handicapbeskyttelse

En medlemsvirksomhed er blevet frifundet i Ligebehandlingsnævnet i en sag om afskedigelse af en ordblind medarbejder. Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) førte sagen for virksomheden.

En medlemsvirksomhed er blevet frifundet i Ligebehandlingsnævnet i en sag om afskedigelse af en ordblind medarbejder. 

”I sager om afskedigelse af handicappede medarbejdere skal arbejdsgiver bevise, at det ikke er på grund af handicappet, at medarbejderen blev sagt op. Men først skal medarbejderen bevise, at der er grund til at undersøge, om opsigelsen helt eller delvist skyldes et handicap. Det kunne medarbejderen ikke,” fortæller jurist og seniorkonsulent i FA, Claus Ryde, der har repræsenteret virksomheden i sagen.

Opsagt på grund af dårlig kundeservice

Netop den delte bevisbyrde viste sig at være udslagsgivende for sagen.

Konkret handlede sagen om en medarbejder, som blev opsagt af en af FA’s medlemsvirksomheder efter et advarselsforløb på grund af dårlig kundeservice og performance. Den dårlige kundeservice bestod blandt andet i manglende svar på skriftlige kundehenvendelser.

Se også: FA vinder sag i Ligebehandlingsnævnet

Medarbejderen var imidlertid ordblind, og advarslen omtalte også skriftlig kommunikation. Derfor mente Krifa, der førte sagen for hende ved Ligebehandlingsnævnet, at hun var blevet opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven.

Et synspunkt, som FA var uenige i.

”Vi mente ikke, at medarbejderens ordblindhed havde særlig betydning for hendes arbejdsevne under ansættelsen, blandt andet fordi hun i en årrække havde været i stand til at udføre sit skriftlige arbejde uden særlige hjælpemidler,” fortæller Claus Ryde. 

Se også: Læs mere om forskelsbehandlingsloven i FA’s opslagsværk ”Konsulenten” (Kræver log ind til fanet.dk)

Frifundet

Ligebehandlingsnævnet var enige i FA’s argumentation. Udover at nævnet i sin afgørelse lagde vægt på, at medarbejderen havde været i stand til at udføre sit skriftlige arbejde uden særlige hjælpemidler, bemærkede nævnet også, at opsigelsen fremstod sagligt begrundet. Med andre ord havde medarbejderen ikke været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap.

Derfor blev FA’s medlemsvirksomhed frifundet.

Udgivet d. 19.6.2017