Nyhed

Når forskelle skaber værdi

FA's guide til Mangfoldighed i finanssektoren udgør et inspirationskatalog til medlemsvirksomhederne.

Finansielle virksomheder har behov for indgående viden om markeder og kundegrupper for at klare sig bedst muligt i konkurrencen. Den viden opnår de bl.a., hvis de har en bredt sammensat kreds af medarbejdere. Det handler om mangfoldighed, om forskelle i køn, alder, etnicitet, viden, uddannelse, erhvervserfaring og meget mere.

Undersøgelser og forskning viser, at mangfoldighed giver værdi for både virksomheden og medarbejderne, og FA har nu udgivet ”Guide til: Mangfoldighed i finanssektoren”. Det er et værktøj til de ledelser, der ønsker at videreudvikle deres strategiske indsats for at fremme mangfoldigheden i deres virksomhed til gavn for bundlinjen og medarbejdertilfredsheden.

Mange virksomheder er allerede godt i gang, og guiden er derfor i høj grad baseret på de erfaringer, der allerede er gjort i den finansielle sektor.

Læs mangfoldighedsguiden.

Udgivet d. 29.4.2015