Nyhed Medlemsservice

Mere systematisk opfølgning på sygedagpengesager

Folketinget har vedtaget L 45. Det betyder, at kommuner får en yderligere respit til at få sat bedre system i opfølgningen på sygedagpengesager, herunder opfølgningssamtaler til tiden

Folketinget har vedtaget L 45.

Sygefraværsaftalen fra 2008 suspenderede i en 2-årig periode fra januar 2010 til udgangen af 2011 sygedagpengelovens bestemmelse om, at der ikke kan ydes statsrefusion af sygedagpenge, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at foretage korrekt og rettidig opfølgning i sygedagpengesager. Formålet med suspensionen var at afprøve kommunernes indsats uden reglen.

Den seneste måling foretaget af Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at godt 93 pct. af sygedagpengemodtagerne i september 2011 får deres opfølgningssamtale til tiden. Det har dog af datatekniske årsager først været muligt at få målinger af kommunernes indsats uden reglen et godt stykke inde i suspensionsperioden.

Formålet med loven er frem til udgangen af 2013 at forlænge perioden for suspension af reglen, så det bliver muligt over en længere periode at følge udviklingen i kommunernes rettidighed i indsatsen over for sygedagpengemodtagere uden reglen.

Lovændringen berører ikke længden på arbejdsgiverperioden, der med virkning fra den 2. januar 2012 er forlænget fra 21 til 30 kalenderdage.

Se det vedtagne lovforslag

Udgivet d. 24.1.2012