Afgørelse Medlemsservice

Medarbejderen reagerede for sent

Københavns Byret har i en nylig tilkendegivelse frifundet et FA-medlem i en sag om usaglig afskedigelse. Medarbejderen ventede 2 år med at rejse kravet, og det var for længe

En medlemsvirksomhed måtte tilpasse sin organisationen i forhold til markedssituationen og nedbringe sine omkostninger. Det medførte, at virksomheden måtte afskedige en række medarbejdere. En af de afskedigede medarbejdere mente, at afskedigelsen var usaglig og derfor var i strid med funktionærlovens § 2b. Medarbejderen havde 32 års anciennitet og krævede derfor en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Medarbejderen blev afskediget i november 2009, og hun fratrådte ultimo maj 2010. Der skulle imidlertid gå helt til april 2012, før medarbejderen rejste sit krav overfor virksomheden, og først i maj samme år blev sagen anlagt. Det var ubestridt, at der ikke var kontakt mellem parterne fra juni 2010 til april 2012.

FA argumenterede derfor for, at medarbejderens eventuelle krav var fortabt på grund af passivitet.

Afgørelsen

Københavns Byret fandt, at medarbejderen ved at rejse kravet ca. 2 ½ år efter opsigelsen, ca. 2 år efter fratrædelsen, og næsten 2 år fra den sidste kontakt mellem parterne, havde forholdt sig passivt, og derfor havde fortabt et eventuelt krav på usaglig afskedigelse.

Retten tilkendegav derfor, at FA vil blive frifundet ved en eventuel domfældelse. Retten tog ikke stilling til, om selve opsigelsen var saglig.

Medarbejderen har indtil den 6. januar 2014 til at tage stilling til tilkendegivelsen.

FA bemærker, at afgørelsen er i tråd med lignende afgørelser om retsfortabende passivitet.

Udgivet d. 19.12.2013