Afgørelse Medlemsservice

Medarbejderen, der betakkede sig

Det er ikke op til medarbejderen, at afgøre hvilke opgaver hun vil udføre. At medarbejderen meddeler, at hun fralægger sig bestemte opgaver, kan dog ikke betragtes som en opsigelse

Højesteret har den 22. marts 2013 afgjort en sag om, hvorvidt en medarbejder havde sagt sit job op.

Sagen

Sagen drejede sig om en anlægsgartnervirksomhed, hvor man manglede en driftsleder. En medarbejder, der fungerede som salgssekretær tilbød derfor at varetage jobbet ved siden af sine andre opgaver. Man aftalte, at hun midlertidigt skulle arbejde som både driftsleder og salgssekretær.

Mere end to år senere bestod ordningen stadig. Medarbejderen kontaktede arbejdsgiveren den 17. september 2009, og fortalte, at hun ikke længere kunne klare at bestride begge jobs, og at hun derfor stoppede som driftsleder ved udgangen af oktober 2009. Herefter ville hun fortsætte som salgssekretær i virksomheden.

Arbejdsgiveren anså meddelelsen for en opsigelse. Han mente ikke, at jobbet som salgssekretær eksisterede mere og derfor bekræftede han, at hun stoppede i virksomheden den 31. oktober 2009.  

Spørgsmålet var herefter, om medarbejderens tilkendegivelse kunne sidestilles med en opsigelse.

Højesterets dom

Højesteret mente for det første, at den aftalte ordning var blevet permanent. Derfor kunne medarbejderen ikke fralægge sig de opgaver, som fulgte med jobbet. Arbejdsgiveren var dog ikke berettiget til at anse medarbejderens frasigelse af arbejdsopgaver for en opsigelse, men skulle have meddelt hende, at hun var forpligtet til at udføre de opgaver, som fulgte med driftslederjobbet.

Da arbejdsgiveren således uretmæssigt havde holdt medarbejderen fast på opsigelsen, mente Højesteret, at han reelt havde opsagt hende. Derfor havde medarbejderen 6 måneders varsel efter funktionærloven og som følge heraf krav på løn, bonus og feriegodtgørelse for denne periode.

Sagen viser for det første, at en medarbejder ikke kan frasige sig arbejdsopgaver, som hun i en længere periode har påtaget sig. Herudover viser sagen, at en opsigelse skal være klar, for at arbejdsgiveren kan påberåbe sig den.

Udgivet d. 11.4.2013