Nyhed Medlemsservice

Medarbejdere i branchen finansiering og forsikring har den højeste månedsfortjeneste

Sammenlignet med virksomheder og organisationer i alt har branchen finansiering og forsikring en højere gennemsnitlig månedsfortjeneste i 2013. Også når der ses på forskellige uddannelsesniveauer er lønnen i finanssektoren højere end i virksomheder og organisationer generelt.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste ekskl. genetillæg for fastansatte uden ledelsesansvar er højere for branchen finansiering og forsikring end for virksomheder og organisationer i alt i 2013. For virksomheder og organisationer generelt er den gennemsnitlige månedsfortjeneste i 2013 40.366 kr., mens den for medarbejdere i branchen finansiering og forsikring er på 48.854 kr.

Ny sektorinddeling

Der er med de nyeste lønstruktur-tal fra Danmarks Statistik kommet nye sektorinddelinger, så lønstrukturen svarer til den europæiske nationalregnskabsmanual ESA2010. I den forbindelse erstattes "den private sektor" af "Virksomheder og organisationer". Det betyder, at en række offentlige virksomheder og institutioner, der tidligere har indgået i den offentlige sektor, nu indgår i virksomheder og organisationer sammen med private virksomheder. Dette har dog ikke stor betydning for branchen finansiering og forsikring.

Finanssektoren ligger fortsat højest, når der opdeles på uddannelsesniveau

Når der deles op på uddannelsesniveau og tal fra FA Strukturstatistik sammenlignes med Danmarks Statistiks tal for alle virksomheder og organisationer, er lønniveauet i finanssektoren fortsat højest for alle uddannelsesniveauer.

Medarbejdere med lang videregående uddannelse fik højeste månedsfortjeneste

Både for finanssektoren og for virksomheder og organisationer er månedsfortjenesten højest for fastansatte med en lang videregående uddannelse. Månedsfortjenesten for fastansatte uden ledelsesansvar med en lang videregående uddannelse er i finanssektoren på 60.101 kr., mens den for medarbejdere ansat i virksomheder og organisationer er på 51.767 kr.

Størst forskel mellem medarbejdere med grundskolen som højest fuldførte uddannelse

Den største forskel mellem finanssektoren og alle virksomheder og organisationer er for medarbejdere med grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau, hvor finanssektorens medarbejdere får en månedsfortjeneste på 46.758 kr., mens medarbejdere i alle virksomheder og organisationer gennemsnitligt får 33.057 kr.

En del af forklaringen på forskellen i lønniveauerne er, at der er en del medarbejdere i finanssektoren, der har taget privat uddannelse efter grundskolen, hvilket ikke kan ses i tallene. Dermed er deres reelle kompetenceniveau højere end det, der fremgår af deres formelle uddannelsesniveau.

Mindst forskel mellem medarbejdere med en kort videregående uddannelse

Den mindste forskel mellem finanssektoren og virksomheder og organisationer i alt er blandt medarbejdere med en kort videregående uddannelse. Fastansatte i finanssektoren får en gennemsnitlig månedsfortjeneste på 45.099 kr. mens fastansatte i virksomheder og organisationer gennemsnitligt får 41.145 kr. Dermed er der en forskel på 3.954 kr. Det er også dette uddannelsesniveau, hvor månedsfortjenesten er lavest for medarbejdere ansat i finanssektoren. For virksomheder og organisationer er det medarbejdere med en grundskoleuddannelse, der får den laveste månedsfortjeneste sammenlignet med de andre uddannelsesniveauer.

Størstedelen af medarbejderne med en kort videregående uddannelse i finanssektoren er dimitteret efter 1999, hvormed de har mindre erfaring end fx medarbejdere med en erhvervsuddannelse. Lønnen stiger som regel med erfaring og anciennitet, hvilket kan forklare, at ansatte med en kort videregående uddannelse har lavest månedsfortjeneste i finanssektoren.

 

Udgivet d. 17.12.2014

Nøgleord