Afgørelse Medlemsservice

Medarbejder bortvist: For syg til at arbejde, men rask nok til at feste

En virksomhed kunne bortvise en medarbejder på baggrund af udeblivelse. Medarbejderen havde sygemeldt sig, men var alligevel taget til et festligt arrangement.

Vestre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om, hvorvidt en bortvisning af en medarbejder var berettiget. 

Medarbejderen sygemeldte sig fredag den 30. marts 2012 til sin arbejdsplads, men rejste om eftermiddagen til en anden by, hvori han tilbragte en planlagt weekend samt deltog i et festligt arrangement. Medarbejderen var "venner" med alle i firmaet på Facebook, og de kunne derfor se alle de billeder og "tags", som blev lagt op i løbet af weekenden. Efter weekendturen fik medarbejderen det skidt, men søgte først læge tirsdag morgen. Lægen henviste medarbejderen til at kontakte sin fagforening, og der blev således ikke udarbejdet en lægeerklæring. Medarbejderen sygemeldte sig yderligere i perioden den 2. april frem til den 9. april 2012.  

Sygemeldingen foregik via SMS-korrespondance mellem medarbejderen og virksomhedens administrerende direktør under henvisning til maveondet. Senere henviste medarbejderen dog til, at dele af sygdomsforløbet var begrundet i stress og angst i relation til arbejdspladsen.

Virksomheden blev bekendt med, at medarbejderen havde været til det festlige arrangement trods sygemeldingen, og virksomheden bortviste herefter medarbejderen med henvisning til ulovlig udeblivelse fra arbejdet.

Dommen

Vestre Landsret fandt ikke, at medarbejderen havde godtgjort, at hans fravær den 30. marts og 2. april 2012 skyldtes sygdom, som gjorde ham ude af stand til at udføre arbejdet. Retten fastslog hermed, at medarbejderen var udeblevet uden lovlig grund.

Vestre Landsret tiltrådte byrettens afgørelse af sagen, og bortvisningen var derfor berettiget.

Dommen viser

FA bemærker, at afgørelsen primært er afgjort ud fra, at medarbejderen ikke kunne dokumentere lovligt forfald. Der forelå således ikke en lægeerklæring, som viste, at medarbejderen var ude af stand til at udføre sit arbejde.

Når arbejdsgiveren så samtidig kunne vise, at det på Facebook fremgik, at medarbejderen under sygemeldingen var i stand til at tage på weekendtur og deltage i et festligt arrangement, ligesom der var skiftende årsager til fraværet, var der tale om ulovlig udeblivelse, som kunne berettige til en bortvisning.

Udgivet d. 12.5.2015