Afgørelse Medlemsservice

Manglende APV kan koste bøde på 10.000 kr.

En dom fastslog, at en arbejdsgiver overtrådte arbejdsmiljøloven, da der ikke var udarbejdet en korrekt arbejdspladsvurdering. Bøden blev fastsat til 10.000 kr.

Vestre Landsret har fastslået, at en arbejdsgiver (en ejerforening) overtrådte arbejdsmiljøloven, da den ikke havde udarbejdet en korrekt arbejdspladsvurdering (APV). En udfyldt checkliste var ikke nok, og arbejdsgiveren blev derfor idømt en bøde på 10.000 kr.

I sagen havde Arbejdstilsynet givet virksomheden påbud om at udarbejde en APV, men arbejdsgiveren havde kun udfyldt en checkliste, som kan anvendes ved kortlægning af eventuelle problemer og risici i arbejdsmiljøet. Spørgsmålet var herefter, om udfyldelsen af dette skema var tilstrækkeligt for at opfylde kravene til en APV.

Landsretten afgjorde, at selvom foreningens formand havde udfyldt et kortlægningsskema, og at dette var tilgængeligt på arbejdspladsen, opfyldte skemaet ikke kravene til en APV. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en bøde på 10.000 kr.

Dommen understreger vigtigheden af, at alle arbejdsgivere udarbejder en APV for hvert enkelt arbejdsområde på virksomheden. Arbejdstilsynet afholder sig ikke fra at indgive politianmeldelse, hvis arbejdsgiveren ikke overholder denne pligt. Samtidig viser dommen, at en arbejdsgiver skal være grundig ved udarbejdelsen af en APV, og at Arbejdstilsynet ikke accepterer delvist færdiggjorte APV'er.

Udgivet d. 14.1.2010

Nøgleord