Afgørelse Medlemsservice

Mangel på arbejde var ikke forskelsbehandling

Bortfald af opgaver gjorde at opsigelse ikke var i strid med lov om ligebehandling

I forbindelse med overgang til et nyt lønsysystem, blev ansvaret lagt ud til de enkelte institutioner. Det betød, at et plejehjem måtte ansætte en ny medarbejder til at indberette løn. Da hun senere blev afskediget, mente hun, at det skyldtes, hun var gravid.

Imidlertid forklarede arbejdsgiveren, at opsigelsen var begrundet i, at kommunen var vendt tilbage til det gamle lønsysystem, så hendes arbejdsopgaver forsvandt.

Retten gav arbejdsgiveren medhold, fordi den ansattes opgaver forsvandt i forbindelse med tilbagevenden til det oprindelige lønsysystem. Den ansatte fik ikke godtgørelse.

Dommen viser, at det kan lade sig gøre at løfte den omvendte bevisbyrde i ligebehandlingssager, når det klart og tydeligt fremgår, at grundlaget for afskedigelsen er et andet end medarbejderens graviditet.

Udgivet d. 15.4.2010