Afgørelse Medlemsservice

Man kan ikke få både i pose og sæk

En Voldgiftsret har fastslået, at der ikke kan tilkendes godtgørelse efter både forskelsbehandlingsloven og en tilsvarende overenskomstbestemmelse - for samme forhold

Personalestyrelsen og HK var enige om at få prøvet en sag om forskelsbehandling på grund af alder ved de almindelige domstole.

Landsretten kom i sagen frem til, at der var sket forskelsbehandling på grund af alder, og de 5 medlemmer af HK blev hver tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr. De tilkendte godtgørelser for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven blev bl.a. udmålt under hensyn til, at overtrædelsen af forskelsbehandlingsloven havde været en medvirkende årsag til, at medlemmerne var blevet afskediget, ligesom der ved godtgørelsens udmåling blev taget hensyn til medlemmernes lange anciennitet.

Efterfølgende rejste HK ved en faglig voldgiftsret krav om usaglig afskedigelse efter overenskomstens bestemmelser om usaglig afskedigelse. Voldgiftsretten kom frem til, at det ville føre til dobbelt kompensation, såfremt de 5 medlemmer skulle kunne kræve en yderligere godtgørelse i anledning af de samme afskedigelser med henvisning til overenskomstens generelle saglighedskriterier. Krav om en sådan dobbelt kompensation kunne ikke støttes på overenskomstens bestemmelser.

Overenskomsterne i finanssektoren indeholder godtgørelsesmuligheder af samme karakter som i den nævnte sag. Men muligheden for at påberåbe sig både lovgivningens godtgørelser og overenskomsternes - for det samme forhold -er altså afskåret.

Udgivet d. 23.9.2011