Nyhed

Lovforslag om socialt taxameter til ungdomsuddannelserne

Et flertal i Folketinget har i forbindelse med indgåelse af finansloven aftalt en ny ordning om et socialt taxameter til ungdomsuddannelserne, som omfordeler midler fra uddannelser med et lavt frafald til uddannelser med et højt frafald. Det udmøntes nu i et nyt lovforslag, som går direkte til forhandlinger i Folketinget

Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finansloven for 2015, hvor et element er en styrket indsats for at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne (socialt tilskud) til ungdomsuddannelserne. Formålet er at indføre et socialt tilskud til kompetencegivende ungdomsuddannelser på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud indebærer fremadrettet en omfordeling af midler fra institutioner med en relativ lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en relativ høj andel af frafaldstruede elever. Det vil give institutioner med en høj andel af frafaldstruede elever økonomi til at iværksætte en ekstra indsats mod frafald. Tilskuddet udgør 200 mio. kr. pr. år og finansieres ved en generel reduktion af taxametertilskuddet til ungdomsuddannelserne med 2%. Det vurderes, at ordningen vil indebære en omfordeling på ca. 60 mio. kr. årligt fra de gymnasiale til de erhvervsfaglige uddannelser. 

Læs lovudkastet.

Læs FA's høringssvar.

Udgivet d. 24.11.2014

Nøgleord