Nyhed

Lovforslag om kontantydelse

Regeringen fremlagde 14. januar 2015 sit forslag om en ny midlertidig ydelse for ledige. Lovforslaget er nu vedtaget.

Regeringens forslag om en ny midlertidig ydelse for ledige er nu vedtaget. Loven udmønter dele af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Aftalen betyder, at der indføres en ny midlertidig ydelse - kontantydelse - for personer, der har opbrugt retten til arbejdsløshedsdagpenge, den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

 

Læs FA's høringssvar

Udgivet d. 24.2.2015

Nøgleord