Nyhed Medlemsservice

Lovforslag om forældreorlov

Beskæftigelsesministeriet fremsætter lovforslag for at indarbejde forældreorlovsdirektivet i dansk lov. Se FA's høringsvar

De europæiske parter på arbejdsmarkedet aftalte i 2009 en ændring af rammeaftalen om forældreorlov. Det førte til en ændring af forældreorlovsdirektivet, som skulle være gennemført i EU-landenes lovgivninger senest 8. marts 2012. Danmark har fået udsættelse til 8. marts 2013.

Forældreorlovsdirektivet går ikke videre end overenskomsterne med Finansforbundet og DFL.

Beskæftigelsesministeriet vil fremsætte lovforslag for at indarbejde direktivet i ligebehandlingsloven. Lovforslaget indebærer bl.a. en overimplementering af direktivet, så medarbejdere, der ønsker at få ændret arbejdstid og -mønster efter forældreorlov, skal ansøge skriftligt, ligesom arbejdsgiver skal svare skriftligt.

Se lovforslaget og FA's høringssvar.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 8. marts 2013.

Udgivet d. 14.11.2012