Nyhed Medlemsservice

Lov om den nye mæglings- og klageinstitution vedtaget

Den nye mæglings- og klageinstitution kan udtale offentlig kritik vedrørende danske virksomheder og deres forretningsforbindelsers aktiviteter med risiko for, at de sættes i en offentlig gabestok

I bestræbelserne på at leve op til Danmarks forpligtelser vedrørende OECD's og FN's anbefalinger har regeringen fremsat og fået vedtaget lovforslaget om den nye mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (Klagenævnet). Klagenævnet bliver et supplement til det eksisterende retlige system.

Formålet med klagenævnet er hurtig og effektiv løsning af uoverensstemmelser om overtrædelse af anbefalinger fremsat af Rådet for Samfundsansvar, jf. OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder samt FN-anbefalinger.

Hovedoverskrifterne i henstillingerne/standarderne er bl.a. eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption m.v.

Blandt emnerne, som fremhæves i OECDs anbefalinger, er kerneområder inden for ansættelsesretten: Forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, herunder retten til repræsentation i fagforeninger, diskrimination af arbejdstagere, kollektive opsigelser og tillidsrepræsentanters adgang til at forhandle eller stille spørgsmål til ansættelsesforholdene.

FA mener, at alle virksomheder skal stå til ansvar for deres aktiviteter og adfærd, og at danske virksomheders styrkeposition i forbindelse med at levere ansvarlig vækst skal videreudvikles. Men FA ser også med alvor på den risiko, der er for, at FA's medlemsvirksomheder bliver indklaget for nævnet i kraft af deres funktion som finansielle forretningsforbindelser.

Retssikkerhedsmæssigt er det betænkeligt, at der skabes et ikke-retligt parallelsystem til domstolen. Nævnets afgørelser skal træffes på baggrund af af OECD's retningslinjer, der er regler, der ikke er retligt bindende. Virksomhederne risikerer således at blive hængt ud offentligt for uansvarlig virksomhedsadfærd uden at have overtrådt nogen former for lovregler.