Nyhed Medlemsservice

Lønudviklingen er fortsat positiv på DA-området

Lønningerne for arbejdere og funktionærer på DA-området steg i 3. kvartal 2014 i forhold til året før. Funktionærernes stigningstakt overstiger fortsat arbejdernes.

Lønstigningerne på DA-området var på 1,7 procent mellem 3. kvartal 2013 og 3. kvartal 2014. Det er 0,1 procentpoint mere end forrige kvartal ifølge DA’s Lønstatistik 3. kvartal 2014. Årsstigningstakten var 1,4 procent for arbejdere, hvilket er 0,1 procentpoint mere i forhold til forrige kvartal. Stigningstakten var 2,0 procent blandt funktionærerne. Det er 24. kvartal i træk, at funktionærernes stigningstakt overstiger arbejdernes.

Individuelle stigningstakter

Den mest almindelige individuelle årsstigningstakt var 2 procent i 3. kvartal 2014, hvilket knap 16 procent af lønmodtagerne opnåede. Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 opnåede halvdelen af lønmodtagerne en lønstigningstakt på mellem 0,0 og 4,6 procent. Efterfulgt af de 2 procent var de mest hyppige individuelle årsstigningstakter 1 og 0 procent.

Udgivet d. 18.11.2014