Afgørelse Medlemsservice

Linkedin opdatering var brud på konkurrenceklausul

To fratrådte medarbejderes opdatering af deres Linkedin profiler var målrettet kommunikation til deres professionelle netværk. Det kom til at koste hver medarbejder en bod på 100.000 kr

En konkurrenceklausul skal sikre arbejdsgiver mod, at fratrådte medarbejdere konkurrerer imod dem i en kort periode efter fratrædelsen. Retten i Aarhus har afsagt dom i en sag om to medarbejdere, der havde sagt deres stillinger i et elselskab op for at begynde hos en konkurrent. Begge medarbejdere var omfattet af en konkurrenceklausul.

Medarbejderne havde sagt deres stillinger op i hhv. marts og maj måned 2012 og fratrådte deres stillinger pr. 30. april, henholdsvis 30. juni 2012. Den 1. juli 2012 opdaterede begge medarbejdere deres Linkedin profiler og meddelte deres connections, dvs. deres netværk, at de fra 1. juli 2012 var ansat hos konkurrenten, at de kunne kontaktes der for "business-deals", og de sendte et link til konkurrentens hjemmeside. Den ene af medarbejderne havde dog samtidig skrevet, at han først begyndte hos konkurrenten 1. august 2012, hvor han ikke længere var omfattet af konkurrenceklausulen.

Arbejdsgiver blev bekendt med opdateringen, påtalte overtrædelsen af konkurrenceklausulen og gjorde krav på bl.a. konventionalbod for brud på klausulen.

Begge medarbejdere fjernede herefter opdateringen fra deres profiler på Linkedin.

Arbejdsgiver fastholdt sine krav og stævnede begge medarbejdere.

I byretten forklarede medarbejderne, at opdateringen pr. 1. juli 2012 skyldtes en fejl i opdateringsprogrammet. De ville have meddelt, at de tiltrådte hos konkurrenten, når deres konkurrenceklausuler udløb hhv. 1. august 2012 og 1. juli 2013, men Linkedins program havde rettet datoen til 1. juli 2012. De havde begge set rettelsen, men havde valgt at sende opdateringen alligevel.

Byretten konstaterede, at begge medarbejdere havde sendt opdateringen til alle de personer, de hver især havde i deres netværk på Linkedin:

"En sådan målrettet kommunikation direkte fra [de to medarbejdere] til personer, som de havde opbygget en professionel relation til som led i deres arbejde for [arbejdsgiveren], er i strid med konkurrenceklausulen".

Byretten nedsatte konventionalboden for begge medarbejdere. Den ene medarbejder skulle ifølge klausulen betale to måneders løn, eller 595.452 kr. Byretten nedsatte denne medarbejders konventionalbod til 100.000 kr., fordi han faktisk havde skrevet i opdateringen, at han først tiltrådte hos konkurrenten 1. august 2012.

Den anden medarbejder skulle betale tre måneders løn efter den aftalte klausul, eller 126.822 kr. Byretten anså det for skærpende, at han kort tid inden opdateringen havde fået indskærpet konkurrenceklausulen. På den anden side anså byretten det for en formildende omstændighed, at han fjernede opdateringen straks, da arbejdsgiveren henvendte sig. Denne medarbejder blev i øvrigt dømt til også at betale 100.000 kr. til arbejdsgiveren, fordi han ikke havde søgt andet arbejde i perioden og derfor ikke opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Han mistede også retten til den aftalte kompensation for klausulen i en periode fra april 2013 til juli 2013, hvor klausulen udløb.

Dommen viser, at statusopdateringer, profilopdateringer og andre meddelelser på sociale medier behandles som andre former for meddelelser, og at de kan udgøre overtrædelser af konkurrenceklausuler.

Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 14. maj 2014.

Udgivet d. 12.6.2014