Afgørelse Medlemsservice

Ligebehandlingsloven var overholdt

Afskedigelse af medarbejder efter barsel var i orden

En kvindelig ejendomsmægler blev sagt op en uge efter sin barselsorlov grundet afmatning på ejemdomsmarkedet. Hun var ikke tilfreds med afskedigelsen og rejste sag om godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Landsretten sagde, at grundet den tidsmæssige sammenhæng mellem opsigelsen og barselsorlovens afslutning var der påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling ved opsigelsen.

Arbejdsgiver blev imidlertid frifundet, fordi han kunne dokumentere, at der var reel afmatning på ejendomsmarkedet og det var nødvendigt at reducere omkostningerne i virksomheden. Retten fandt også, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at medarbejderen var den, der bedst kunne undværes.

Dommen viser igen, at fremlæggelse af dokumentation for de driftsmæssige forhold er afgørende for at løfte bevisbyrden ved opsigelse i forhold til ligebehandlingsloven.

Dommen er omtalt i UfR 2010.657 V.

Udgivet d. 9.3.2010