Afgørelse Medlemsservice

Ligebehandlingsloven - graviditet og godtgørelse

Trivielt - men dagligdag med de tre nøgleord ovenfor

Ligebehandlingsloven siger, at en medarbejder ikke må afskediges på grund af graviditet. Derfor kan det blive vigtigt, om arbejdsgiveren kan bevise, at han ikke kendte til graviditeten.

På et møde fik en souschef valget mellem en væsentlig stillingsændring, en tidsbegrænset stilling eller blive opsagt. Souschefen valgte stilingsændringen til en lavere funktion. Imidlertid mente hun, at valget var faldet på hende grundet hendes graviditet og indbragte sagen for ligestilingsnævnet.

Parterne var enige om, at valgmulighederne var præsenteret på mødet og at souschefen på samme møde sagde, at hun var gravid. Der var dog uenighed om, hvorvidt arbejdsgiver var orienteret om graviditeten før souschefen fik valgmulighederne.

Ligebehandlingsnævnet mente, at ændringen af stillingen måtte sidestilles med en opsigelse, og arbejdsgiver skulle bevise, at afskedigelsen/stillingsændringen ikke skyldtes graviditeten.

Nævnet tilkendte den gravide 9 måneders godtgørelse, fordi arbejdsgiveren ikke kunne bevise, at han ikke kendte til graviditeten, og særlig lagde nævnet vægt på, at den ansatte ikke havde fået en advarsel og at arbejdsgiveren ikke kunne dokumentere, at hun ikke udførte sit arbejde tilfredsstillende.

Udgivet d. 4.11.2010