Nyhed Medlemsservice

L88: Revision af lov om ligestilling

Ligestillingsministeren skal revidere ligestillingslovens regler om kønssammensætning i dette folketingsår. Ministeren foreslår at ophæve revisionsreglen

Ligestillingsministeren foreslår, at Ligestillingslovens § 2, stk. 2, ophæves.

Reglen kræver, at ministeren skal foreslå revision af Ligestillingslovens regler om kønssammensætningen i offentlige udvalg og bestyrelser. Baggrunden for reglen var, at Folketinget ville sikre sig, at reglerne om kønssammensætning ikke medførte bureaukrati og ubesatte poster, samt at kompetencen hos det enkelte medlem vejer tungest ved besættelsen af posten. Derfor skulle der ske en revison af loven på baggrund af erfaringer med loven.

Ligestillingsafdelingen har samlet erfaringerne med loven. Ligestillingsafdelingen vurderer, at loven virker efter hensigten.

Ligestillingsministerens lovforslag ændrer ikke i øvrigt Ligestillingsloven.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 7.12.2010